Uroczyste podpisanie umów Działaj Lokalnie X - 2017

28 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się spotkanie w ramach programu "Działaj Lokalnie” realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz projektu "Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych powiatu płockiego" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Programy prowadzone są z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

„Działaj Lokalnie” jest jedynym programem, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Dzięki współpracy z Powiatem Płockim w tym roku zostało dofinansowanych 27 projektów na kwotę 68.000,00 zł, które są naprawdę potrzebne danej, konkretnej społeczności.

Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.

"Czas wędrowców”, "Dom z książką", "Zachwyć się moim miejscem na Ziemi", "Zatańczmy jak za dawnych lat", "Vistula Dance Festiwal" - to tylko niektóre z ocenionych pozytywnie i dofinansowanych projektów w ramach tegorocznego konkursu grantowego "Działaj Lokalnie X". 

Zależy nam na aktywności i działalności lokalnych liderów,
bo dzięki takim ludziom i ich pomysłom
zmienia się otaczająca nas rzeczywistość.
W ramach Programu „Działaj Lokalnie”
wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia
– powiedziała Iwona Marczak, Prezes zarządu "FLZP Młodzi Razem".

Dziękuję Państwu za aktywność i uczestnictwo w tym przedsięwzięciu.
To bardzo ważne, by wspierać lokalne pomysły – powiedział Starosta Mariusz Bieniek.
Dodał, że w tym roku Samorząd Powiatu Płockiego przeznaczył na konkurs 40 000 zł,
w następnym roku ma to być kwota na poziomie 100 000 zł.

– Taka jest rola Samorządu, by wspierać to, co najważniejsze – podkreślił Starosta,
zauważając, że Powiat wprowadza w życie coraz więcej inicjatyw,
pokazujących ogromną aktywność i pasje mieszkańców.

Każdy wnioskodawca się przedstawił i krótko omówił swój projekt. Nie zabrakło oczywiście małego poczęstunku, po którym podpisano umowy z pomysłodawcami. Następnie odbyła się część warsztatowa nt." Finanse w organizacji pozarządowej".