Działania 2021

Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim

Głównym cel zadania to zwiększenie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej mieszkańców powiatu płockiego przyczyniających się do budowania i powiększania kapitału społecznego poprzez tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach oraz wzmocnienie potencjału i skuteczności działań organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających na terenach wiejskich i w małych miastach powiatu poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Działania:

1. Konkurs grantowy pn. Działaj lokalnie - na Lokalną Inicjatywę Społeczną (regranting).

W ramach konkursu dofinansowano 33 inicjatywy na łączną kwotę 120 000,00 zł złożone przez organizacje i grupy nieformalne, tj.

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie
 • Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, Realizator: Grupa nieformalna Maseczkomaniacy
 • Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej w Wincentowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki'' w Główinie
 • Stowarzyszenie Instytut Wsparcia i Rozwoju w Borowiczkach Pieńkach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza w Nowych Grabiach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie
 • Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" w Lipiankach  
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie Zalesiu
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym - Realizator: PPUTW - sekcja Brudzeń Duży
 • Koło Gospodyń Wiejskich Archutówko
 • Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Babeczki" z Borowic
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach
 • Szkoła Podstawowa w Cieślach im. Janiny Joźwiak - Realizator: Grupa nieformalna Cieślanie
 • Stowarzyszenie Wokół Śniadeckiego w Wyszogrodzie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Borowice "Więcej Serca" w Borowicach
 • GLKS "POLONIA" Radzanowo
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku
 • Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
 • Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie - Realizator: Grupa nieformalna Młodzi Kreatywni
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwo
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie - Realizator: Grupa nieformalna BulkoFuturo
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej" w Nowym Miszewie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Łubkach -  KS @ROZWÓJ Nowe Łubki
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu Polskim
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo - Realizator:  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy
 • Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło nr 103 Bodzanów
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie – Realizator: Grupa Nieformalna Sołectwo Mokrzk
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
 • Fundacja Bez Granic w Soczewce

2. 3 warsztaty dla przedstawicieli lokalnych organizacji i liderów środowiskowych nt. „Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?", „Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?" oraz „Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych".

Szkolenie 1: "Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?"
Zakres tematyczny:
 • Jakie są nasze potrzeby, o czym warto mówić?
 • Idea – skąd pomysł na projekt? Jakie pomysły nadają się do realizacji i kto za nie zapłaci?
 • Czym różni się cel od rezultatów? Sformułowanie celu i rezultatów.
 • Działania/ zadania – jak je opisać?
 • Harmonogram i budżet.
 • Kogo zaangażować do projektu, czyli lokalne partnerstwo.
 • Piszemy na próbę zajawkę czyli krótki opis mający zainteresować grantodawcę.
 • Przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla NGO.
 • Animator w swoim środowisku - ruszamy = działamy!
 • Monitoring i ewaluacja.
Szkolenie 2: Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?
Zakres tematyczny:
 • standardy współpracy z wolontariuszami,
 • aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
 • jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
 • korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
 • metody pozyskiwania wolontariuszy,
 • standard zarządzania pracą wolontariuszy,
 • motywowanie wolontariuszy,
 • aktywność społeczna i publiczna obywateli w środowiskach lokalnych – zasoby i potrzeby.
Szkolenie 3: Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych.
Zakres tematyczny:
 • Nowe formy aktywności, czy tylko działalność on-line.
 • Jak zaplanować skuteczną akcję społeczną i jednocześnie stworzyć twórczą przestrzeń dla uczestników?
 • Proces zmian i planowanie działań – ćwiczenia.
 • Jak opisać przesłanki stojące za sposobem, w jaki grupa tworzy wartość podczas realizacji Akcji Społecznych?
 • Przykłady narzędzi i metody animacji społecznych.
 • Jak osiągnąć konkretne cele akcji społecznych?
 • Jak planować działalność w przyszłości?

3. Konkurs pn. „Wolontariusz roku 2021” skierowany do wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych, organizacji pozarządowych i obywatelskich

Wyniki Konkursu pn. „Wolontariusz roku 2021” skierowanego do wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych, organizacji pozarządowych i obywatelskich
17 grudnia 2021r. ogłosiliśmy wyniki konkursu „Wolontariusz roku 2021” realizowanego w ramach: Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim”.
Wstępnie planowaliśmy nagrodzić wyłącznie po 3 laureatów w kategoriach: wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy.
Komisja zdecydowała zmienić regulamin przyznawania nagród i w kategorii wolontariat indywidualny nagrodziła 3 osoby, natomiast jedna została wyróżniona.
W kategorii wolontariat grupowy nagrodzono 5 laureatów i 2 wyróżniono.

Kategoria I: wolontariat indywidualny
LAUREACI:
•    Karolina Chmielewska – to sołtyska wsi Rogowo w gminie Bulkowo. Społecznik z krwi i kości. Całym rokiem zajmuje się świetlicą wiejską oraz Zielonym Zakątkiem utworzonymi w ramach Działaj Lokalnie na potrzeby integracji mieszkańców wsi. Jest inicjatorką wielu akcji społecznych i charytatywnych.  

•    Martyna Murawska - W 2021 roku Martynę dotknęła nowotworowa choroba krwi - przewlekła białaczka szpikowa. Pomimo początkowych dolegliwości w trakcie leczenia i znaczącej utraty sił, Martyna postanowiła przekuć swoje cierpienie w coś dobrego. I tak w  lipcu 2021 r. zgłosiła się do CKiS w Radzanowie z pomysłem rozszerzenia programu festynu rodzinnego o stoisko fundacji dawstwa szpiku, gdzie chętni mogli rejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku oraz dowiedzieć się więcej o samym procesie oddawania szpiku i komórek.
Poprzez swoje media społecznościowe bardzo promuje ideę dawstwa szpiku oraz badania profilaktyczne. Dzięki niej wzrasta świadomość społeczna na temat ważności badań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Na stronie fundacji DKMS pojawiły się również artykuły, w tym jeden z wywiadem z Martyną.

•    Iwona Przedpełska – to wspaniała, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, wyjątkowy pedagog oraz wolontariuszka biblioteki w Bulkowie, z którą wspólnie od wielu lat koordynują wszelkiego rodzaju działaniami.
Dla dzieci i młodzieży organizuje spotkania integracyjne, wycieczki żeby ich zaktywizować i zachęcić do pozytywnych działań.
Jako wolontariuszka, współkoordynatorka i inicjatorka była zaangażowana w wiele projektów m.in. „Hej! Hej ułani, śladami ułana z Bulkowa”, Trudny czas albo koronawirus COVID-19, czyli życie w kwarantannie; Narodowe Czytanie; Dziennikarze Przyszłości.

Wyróżnienie:
•    Monika Ignaczak - działa na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wincentów i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych i dzieci z terenów wiejskich.

Kategoria II: wolontariat grupowy
LAUREACI:
•    Hipolitariat - grupa działająca przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi
W roku 2021 grupa „Hipolitariat” włączyła się w następujące działania (wybrane):
- pomoc koleżeńska (chętni uczniowie po godzinach zajęć lekcyjnych lub w czasie  dłuższych przerw pomagają w zrozumieniu bądź uzupełnieniu materiału uczniom    słabszym lub po dłuższej nieobecności),
- udział w akcji „Szkoła pamięta”(uczniowie odwiedzili i sprzątali groby kombatantów wojennych oraz patrona szkoły na cmentarzu w Orszymowie);
- spotkania z seniorami z miejscowego Domu Dziennego Pobytu „Senior - Vigor”    (wolontariusze wykonywali dla seniorów ozdoby i karty świąteczne),
- zbiórka karmy i niezbędnych akcesoriów dla lokalnego hotelu dla psów oraz schroniska dla zwierząt „Na Paluchu” w Warszawie oraz pomoc w opiece nad zwierzętami;
- udział w akcji zbierania starych kluczy na rzecz kliniki „Budzik”(akcja trwa).

•    Słubickie Szkolne koło Wolontariatu „Niewidzialne ręce’’
W roku 2021 grupa zorganizowała następujące działania (wybrane):
 - Zbiórka dla Zosi – akcja charytatywna, Dzień szpilek, akcja dla dzieci z MPD, Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom’’.

•    Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach ,,CIEŚLANKI”
Członkinie KGW aktywnie działają na rzecz środowiska wiejskiego: dzieci, młodzieży i  dorosłych. Wspierają osoby niepełnosprawne, w kryzysie bezdomności, prowadzą akcje charytatywne, niosą pomoc bezdomnym zwierzętom.
Dla najmłodszych dzieci organizują warsztaty, imprezy okolicznościowe oraz kiermasze. Wspierają nie tylko osoby w trudnej sytuacji rodzinnej, ale też z różnymi chorobami czy dysfunkcjami. Wśród dorosłych propagujemy ideę zdrowego stylu życia, profilaktyki.
We wrześniu przeprowadziły zbiórkę i piknik charytatywny dla pana Andrzeja – pracownika SP Cieśle, który od stycznia jeździ na wózku inwalidzkim, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób udało się im zebrać kwotę ponad 17 tysięcy złotych. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia prowadzą zbiórkę dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie.

•    Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie
Od momentu powstania, działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej.  Do działań realizowanych cyklicznie można zaliczyć coroczne „Wiosenne śmieciobranie”, imprezę dla najmłodszych np.  Festyn Rodzinny, Sołecki Dzień Rodziny. Utworzyli plac zabaw i boisko, jedynego miejsca rekreacji na wsi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

•    Koło Gospodyń z Borowic Wesołe Babeczki
Wspomagają osoby w potrzebie i w kryzysie bezdomności w charakterze dożywiania, zbiórki odzieży czy środków czystości. W każdy piątek i niedzielę gotują i karmią ciepłym posiłkiem osoby bezdomne i potrzebujące z terenu miasta Płock.  Liczba osób w potrzebie i w kryzysie bezdomności sięga przeszło 70 osób , co jest nie lada wyzwaniem.
Dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszogrodzie przez cały rok organizują urodziny (pieką tort i kupujemy prezenty).
Panie z KGW zorganizowały akcje charytatywne m.in. ,,Wesołe Babeczki i przyjaciele dla Sebastiana Stępka” oraz podczas lokalnej imprezy  Dzień Pieczonego  Ziemniaka  zbiórkę charytatywną na rzecz Julii Pietrzak.  

Wyróżnieni:
•    Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej w Łącku
W 2021 roku w ramach kontynuacji swojej działalności społecznej stowarzyszenie zrealizowało trzy projekty: „Jesteśmy Wdzięczni Bohaterom -Żołnierzom Niezłomnym”, „Gąbińskie drogi do niepodległości”, „Moja ojczyzna wielu narodów”. W 2021 roku Stowarzyszenie wspierało Żydowskie Towarzystwo Historyczno-Genealogiczne Gombin z USA przy realizacji projektu upamiętniającego społeczność żydowską w Gąbinie.

•    Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu Kościelnym
Z dużym entuzjazmem włącza się we wszystkie akcje organizowane w bliższej i dalszej okolicy. W sierpniu 2021 na organizowanym przez Urząd Gminy Drobin Jarmarku Łęskim panie przeprowadziły loterię fantową, a cała kwota zebrana podczas trwania tej imprezy tj. ok 3000,00zł wsparła zbiórkę dla Krystiana Dąbrowskiego, w którego leczenie KGW jest zaangażowane od początku.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa MazowieckiegoZadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

 
„Wolontariusz roku 2021” – zaproszenie do udziału w konkursie


Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że ogłaszamy konkurs pn. „Wolontariusz roku 2021” realizowany w ramach projektu pn. „Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim".

Konkurs organizuje Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” w partnerstwie z Powiatem Płockim.

Cele Konkursu to przede wszystkim promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej i włączanie się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

W tym roku laureaci po raz kolejny będą wybierani w 2 kategoriach:

 • wolontariat indywidualny;
 • wolontariat grupowy.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy indywidualnych - lokalnych liderów np. młodzieży i dorosłych w tym seniorów oraz wolontariuszy grupowych np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, straży pożarnych z terenu powiatu płockiego itp., którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd.

Wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy innym. Warto promować takie postawy.

Zachęcamy do udziału!

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy 28 listopada 2021r.

DO POBRANIA:


4. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Działania doradcze obejmować będą następujące zagadnienia:

 • zakładanie i rejestracja organizacji;
 • prawno ‐ organizacyjne funkcjonowanie organizacji pozarządowych;
 • prawne aspekty działania kół gospodyń wiejskich;
 • aspekty finansowo ‐ księgowe w organizacji;
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych;
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami – lokalne partnerstwo, itp.;
 • zarządzanie finansami,
 • budowanie partnerstw,
 • przejrzystość w NGO;
 • sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami;
 • doradztwo w zakresie promocji działań m.in. we współpracy z mediami;
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • rozwój i promocja wolontariatu.
 • Jak prowadzić działania on-line zgodnie z RODO?.
 • możliwości finansowania NGO na poziomie lokalnym, wojewódzkim oraz w ramach nowej perspektywy unijnej 2021‐2022.

Potrzebujesz doradztwa lub  pomocy - zadzwoń:
tel. 514 263 249, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Messenger 

5. Gala sumująca projekt pn. „Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych”.

W dniu 17 grudnia 2021r. odbyło się podsumowanie projektów pn. „Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim” oraz Działaj Lokalnie i ekologicznie.

W spotkaniu wzięli udział: Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki ; Bogdan Banaszczak - Członek Zarządu Powiatu Płockiego, Apolinary Gruszczyński - Członek Zarządu Powiatu Płockiego, Karolina koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z pracownikami Wydziału; Uczestnicy projektu DL i DL i ekologicznie; Uczestników konkursu „Wolontariusz roku 2021” oraz media.

W bieżącym roku w ramach konkursu Działaj Lokalnie wsparliśmy finansowo 33 projekty oraz w ramach Działaj Lokalnie i ekologicznie 3 projekty, które były  realizowane przez: organizacje pozarządowe w tym OSP, KGW, kluby sportowe, organizacje senioralne i grupy nieformalne działające przy szkołach, domach kultury czy bibliotekach. Łącznie na granty przekazaliśmy w tym roku 120 000,00 na konkurs DL oraz 9000,00 na DL i ekologicznie.

W realizację projektów zaangażowało się kilkaset wolontariuszy, kierując swoje działania do ponad 14 tys. osób.


Uczestnikom spotkania zaprezentowano teledysk „Zakochani na wiosnę" w wykonaniu dziecięcego zespołu wokalnego Silkicat, który powstał w ramach pn. „Dziecięca akademia muzyczna” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo w ramach Działaj Lokalnie.

Projekty te były w bieżącym roku na bieżąco monitorowane, wspierane. Pomagaliśmy i doradzaliśmy podczas spotkań grupowych czy indywidualnych.


Podczas gali odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów udziału w projekcie.

Ogłosiliśmy również laureatów konkursu pn. „Wolontariusz roku 2021” w kategoriach: wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy.
Na zakończenie rozmawialiśmy o współpracy z organizacjami pozarządowymi, KGW, klubami, grupami nieformalnymi w roku 2022.

Program Działaj dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem”  i Powiatu Płockiego.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

„Działaj lokalnie i ekologicznie” to nowa ścieżka tematyczna programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". Partnerem inicjatywy jest Fundacja WWF Polska.6. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych - internecie  - strona internetowa oraz media społecznościowe Fundacji promujące zadanie oraz zawierające praktyczne informacje i bazę  dobrych praktyk dla organizacji, grup i osób indywidualnych.