Gala podsumowująca

Dziękujemy Państwu za pracę i energię włożoną w realizację projektów.
Dziękuję Pani Prezes Iwonie Marczak i całej Fundacji.
Jestem dumny i bardzo się cieszę, że pokazywani jesteśmy w kraju
jako przykład doskonałej współpracy szczebla samorządowego i organizacji pozarządowych
– mówił Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

18 grudnia 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyła się Gala podsumowująca konkurs grantowy pn. "Działaj lokalnie" realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz projektu "Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych powiatu płockiego" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Galę poprowadziła dziennikarka Radia Eska Anna Przybyszewska, a wśród przybyłych byli m.in.: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” Iwona Marczak, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Stefan Jakubowski, Radni Powiatu Płockiego Ewa Kowalak oraz Andrzej Kuliński, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper, przedstawiciel płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Anna Dobies.

Dla przypomnienia: w tym roku odbyła się już dziesiąta edycja konkursu grantowego "Działaj lokalnie". Wpłynęło na niego ok. 40 wniosków, komisja konkursowa pozytywnie oceniła 27 z nich. Wybrane projekty otrzymały dofinansowanie - maksymalnie wnioskodawca mógł zdobyć 6 tys. zł, w tegorocznej puli było 68 tys. zł na wsparcie wybranych pomysłów. W konkursie mogły wziąć udział organizacje, kluby oraz grupy nieformalne, które mają siedzibę na terenie Powiatu Płockiego.

- Bardzo budujące jest to, że zainteresowanie konkursem z roku na rok jest coraz większe, a Państwa projekty są coraz lepsze – zauważył Starosta Mariusz Bieniek, podkreślając jednocześnie, że w kolejnym roku Samorząd Powiatu Płockiego zamierza przeznaczyć więcej pieniędzy na realizację inicjatyw, które tak bardzo łączą środowiska lokalne.

Następnie Starosta złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. - Życzę Państwu, żebyście mieli tylko dobrych ludzi wokół siebie, by nigdy nie zabrakło Wam tej niespożytej energii do działania, którą zarażacie innych. Jesteście ogromną wartością dla Ziemi Płockiej, życzę Wam, abyście z tej ścieżki nigdy nie zeszli – mówił Mariusz Bieniek.

Prezes Iwona Marczak zwróciła uwagę na efekty projektu. Wymieniła m.in. prowadzenie warsztatów ukierunkowanych na wzrost wiedzy członków organizacji pozarządowych, 27 inicjatyw, w których udział wzięło ponad 6350 osób, budowanie kapitału społecznego. Następnie, wspólnie ze Starostą Mariuszem Bieńkiem, wręczyli piękne statuetki i upominki dwójce obecnych na gali dziennikarzy reprezentujących media, które wyjątkowo mocno zaangażowały się w promowanie inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach konkursu. Podziękowania odebrali Anna Przybyszewska z Radia Eska oraz Grzegorz Szkopek z „Tygodnika Płockiego”. Iwona Marczak osobiście podziękowała tez Powiatowi Płockiemu, wręczając statuetki Staroście oraz Dyrektor Karolinie Koper.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była prezentacja wszystkich projektów przez ich inicjatorów. Furorę zrobiły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, które brały udział w projekcie wolontariatu działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie "Dbamy o zdrowie – zadbaj i Ty". Dziewczyny zatańczyły zumbę, za co otrzymały gromkie i w pełni zasłużone brawa.
Oczywiście wszyscy realizatorzy inicjatyw konkursowych otrzymali upominki, wśród których znalazły się m.in. kalendarze Powiatu Płockiego na 2018 rok.