Działaj Lokalnie X - 2018

 

» GALA PODSUMOWUJĄCA - czytaj ...

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku
odbyło się podsumowanie Programu Działaj Lokalnie

 

» DOFINANSOWANE PROJEKTY -  czytaj ...
Dofinansowano 31 projektów na kwotę 81 000,00 zł  


» DZIAŁANIA czytaj ...

» PROMOCJA czytaj ...


» OGŁOSZENIE WYNIKÓW
- czytaj ...

» OGŁOSZENIE PROGRAMU - czytaj ...

 

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. „Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim”, dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego