Działania DL 2018

Warsztaty dla lokalnych liderów / animatorów realizujących projekty społeczne w środowiskach lokalnych

1. Warsztaty I "Działaj lokalnie - tworzenie i realizacja projektów"

2. Warsztaty II „Wolontariat - teoria i praktyka”

3. Warsztaty III "Współpraca NGO z biznesem i samorządami - jak zacząć?"

 

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. „Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim”, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego