Działaj Lokalnie VIII - 2013

1."Akademia Rozwoju Kobiet" - Stowarzyszenie Perła
Dotacja: 5900,00 zł 

Celem ARK była aktywizacja społeczna kobiet z obszarów wiejskich, inspiracja kobiet do rozwoju osobistego czy zawodowego oraz integracja kobiet z naszego terenu. Dodatkowo chcieliśmy zwiększyć aktywność fizyczną, pomóc w samorealizacji, stworzyć warunki do dzielenia się doświadczeniem. Kobiety, a zwłaszcza mieszkanki wsi, od pokoleń powielają stereotypy żony i matki. ARK miało za zadanie pokazać wielość opcji na życie, a także wspomóc kobiety poradami specjalistów. 

W ramach projektu przeprowadzono cykl sześciu spotkań. Były to kolejno:

 1. Jak wychować szczęśliwe dziecko? - Agnieszka Grześków; 
 2. Jak skutecznie wybaczać? - darowanie krzywd ma moc. - Renata Bąk;
 3. Jak zrobić, żeby mieć pieniądze?- Agnieszka Grześków; 
 4. Seksualność kobiety...wszystko, co kobieta wiedzieć powinna - prowadząca Anna Zawadzka;
 5. Kuchnia według pięciu przemian - prowadząca Renata Bąk; 
 6. Jak budować poczucie własnej wartości - prowadząca Karolina Kulisz-Pietrzykowska.

Część każdego spotkania stanowiły "Kobiece inspiracje" - czyli spotkanie z kobietą dzielącą się doświadczeniem życiowym. 

Rezultaty projektu:
Każde ze spotkań trwało 3 godziny i zawsze ten czas okazywał się za krótki. W trakcie spotkań widać było pełną integrację i potrzebę kontaktu. Zaobserwowano też, że znajomości zawarte na spotkaniu ARK są kontynuowane. Kobiety te stanowią dla siebie wsparcie w dłuższej perspektywie. Wnioskować można więc, że taka działalność wypełniła lukę, zaspokoiła uświadomioną potrzebę tego typu spotkań u dużej części kobiet. O działalności ARK w okolicy mówi się dużo i pozytywnie. Mamy wiele sygnałów, że odczuwany jest w dalszym ciągu niedosyt tego typu działalności, promocji kobiet w środowisku, możliwości rozwoju kobiet.  

Odbiorcy: kobiety wychowujące dzieci, bezrobotne, niepełnosprawne, kobiety 50+, kobiety pracujące oraz dziewczyny 18+.

http://terazgabin.pl/warsztat-budowac-poczucie-wlasnej-wartosci-ramach-akademii-rozwoju-kobiet-stowarzyszenia-perla/ 
http://petronews.pl/kobiety-stawiaja-na-rozwoj/


   

  

  

  

  

  

  


2. "Angielskie zabawy w teatr - nie tylko na święta" - 
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kapitału Ludzkiego "Razem Łatwiej"
Dotacja: 4000,00 zł  


Cele głównym projektu było scalenie społeczności poprzez realizację wspólnego celu jakim było przygotowanie spotkania mieszkańców gminy z okazji świąt Bożego Narodzenia.  


Działania: 

 1. Przeprowadzenie zajęć teatralno-rytmicznych - 40 uczestników. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przyniosło im wiele korzyści, rozwinęło wyobraźnię, udoskonaliło mowę, rozwinęło płynność ruchów oraz zwiększyło poczucie własnej wartości. Owocem spotkań teatralnych było przygotowanie jasełek bożonarodzeniowych zaprezentowanych wszystkim mieszkańcom na spotkaniu kończącym projekt. Zakupiono instrumenty muzyczne które dzieci wykorzystywały do rozwoju swojej wrażliwości muzycznej
 2. Zajęcia z języka angielskiego - 40 uczestników. Dzieci poprzez te zajęcia miały okazję rozwinąć swoje zdolności językowe tak niezbędne w toku dalszej edukacji. Wymiernym rezultatem tych warsztatów było piękne zaprezentowanie tradycyjnych kolęd angielskich przed mieszkańcami.
 3. Zajęcia plastyczno techniczne - 40 uczestników. Dzieci podczas tych zajęć za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata zgromadziły doświadczenia zarówno poznawcze i twórcze. Efektem tych zajęć było przygotowanie prac o tematyce związanej z otaczającym je środowiskiem oraz przygotowanie scenografii do jasełek. Zajęcia odbywały się przez okres 6 miesięcy z częstotliwością 8 spotkań w miesiącu.
 4. Spotkania z dziećmi i rodzicami, dziadkami-udział ok 100 osób w czasie spotkań wspólnie przygotowywano ozdoby świąteczne, rozmawiano o tradycjach.
 5. Zorganizowanie spotkania dla mieszkańców gminy -udział ok 200 osób.

Rezultaty:

 • Rozwój dzieci;
 • Współpraca międzypokoleniowa;
 • Integracja społeczności;
 • Otwarcie jednostki na innych;
 • Docenienie najmłodszych.  

Odbiorcy:

 1. Grupa 40 dzieci w wieku 3-10 lat z terenu gminy Gąbin.
 2. Rodzice i opiekunowie, dziadkowie dzieci uczestniczących w projekcie - grupa ok 100 osób.
 3. Osoby uczestniczące w spotkaniu świąteczny i pomagające w przygotowaniu spotkania - grupa ok 200 osób.  

  

  

  


3. "Zanieś gwiazdkę innym" - Szkoła Podstawowa w Cieszewie  
(Nieformalna Grupa Zróbmy to…)
Dotacja: 3500,00 zł 
 
Głównym celem projektu była integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej do realizacji zadań poprawiających jakość jej życia, rozwijających umiejętności organizacyjno - komunikacyjne i podnoszących indywidualne poczucie wartości poprzez wspólne odtwarzanie tradycji bożonarodzeniowej z uwzględnieniem społecznego wsparcia dla osób samotnych, ubogich i chorych.

Działania: 

 • Przeprowadzono warsztaty decoupage;
 • Powstał  scenariusz jasełek, ich scenografia i kostiumy.

Wystawione "jasełka" zgromadziły lokalną społeczność łącznie z przedstawicielami władzy samorządowej i Zarządem Fundacji Praca dla Niewidomych.
Przygotowane widowisko zyskało wśród oglądających duże uznanie. 

Rezultaty: 
Społeczność lokalna uczestniczyła w nieodpłatnych warsztatach decoupage, podjęła działania wspierające osoby potrzebujące, rozwinęła społeczną inicjatywę i zainteresowała się ideą wolontariatu.   
 
Odbiorcy: 
Uczestnicy warsztatów, mieszkańcy okolicznych wsi, uczniowie S.P. w Cieszewie, mieszkańcy Parafii w Rogotwórsku. 

http://spcieszewo.com.pl/index.php/dzialaj-lokalnie

--->  https://youtu.be/SW2kNEQq6fw 


4. "Biblioteka to nie tylko książki" - Zespół Szkół w Rybnie 
(Stokrotki - Grupa Nieformalna Samorządu Uczniowskiego)
Dotacja: 3000,00 zł   
 
Cele projektu:

 • alternatywne metody spędzania wolnego czasu;
 • integracja społeczności z terenu gminy;
 • udział w warsztatach artystycznych;
 • rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych;
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości.

Mimo że projekt był realizowany w bibliotece szkolnej mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy.   

Działania: 
Przeprowadzone zostały zajęcia na temat: 
wykonywania kwiatów z bibuły; decoupage; filcowania; szydełkowania;quilingu.
Wspólne działania objęły uczniów, ich rodziców, osoby prywatne przychylne projektowi, lokalnych przedsiębiorców. Za otrzymane pieniądze zostały zakupione materiały artystyczne, które wykorzystano do realizacji i kontynuacji zajęć w ramach projektu m.in. książki pozwalające na odnalezienie nowych pomysłów i wzorów będących inspiracją do organizowania ciekawych zajęć. Z uwagi na brak miejsca na przechowywanie materiałów i pomocy plastycznych zakupiona została szafa.  

Rezultaty: 

 • Aktywna integracja pokoleń;
 • Zdobycie umiejętności wykonania przedmiotów dekoracyjnych;
 • Możliwość spędzenia miłych chwil w bibliotece, a zarazem poznania nowych technik plastycznych;
 • Szansa na wymianę wiedzy i umiejętności. 

Odbiorcy: 
Uczniowie Szkoły Podstawowej a także lokalna społeczność. Jednym z przewodnich celów naszego projektu była integracja z środowiskiem lokalnym. Wspólne działania objęły uczniów, ich rodziców, osoby prywatne przychylne projektowi, lokalnych przedsiębiorców. Liczba odbiorców to około 250.    

  

  


5. "Teatr obrzędowy - żywa tradycja" -
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "NASZE OSTROWY"
Dotacja: 5300,00 zł   


Celem projektu było upowszechnianie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej Ostrów i okolic, poprzez odtwarzanie bożonarodzeniowych zajęć i zwyczajów.  
 
Działania: 
W ramach działań zrealizowanych zostały przeprowadzone zajęcia pod kierunkiem instruktorów z MWM w Sierpcu. Były to warsztaty teatralne i rękodzielnicze, podczas których  grupa projektowa (członkowie stowarzyszenia, młodzież z Ostrów i okolic oraz uczniowie szkoły w Ostrowach) poznała zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe m.in. wyrób tradycyjnych ozdób choinkowych, obrzędy (magia) związane z wieczerzą wigilijną, inscenizacja wieczerzy, kolędy i pastorałki, przepowiadanie pogody na nadchodzący rok. Całość działań została utrwalona na fotografiach i filmach, a także zamieszczona na fb i stronie naszeostrowy.pl 

Rezultaty: 
Zdobytą wiedzą i umiejętnościami członkowie grupy dzielili się z lokalną społecznością.
W rezultacie uczestnicy projektu podczas zajęć, uzyskali wiedzę o kulturze duchowej i materialnej mieszkańców półn.-zach. Mazowsza i sposobach ochrony tego dziedzictwa. Podczas warsztatów teatralnych (teatr obrzędowy) uczestnicy nabyli umiejętności odtwarzania obrzędów i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Młodzież uzyskała "pakiet umiejętności" w postaci 10h zajęć informatyczno - dziennikarskich, opracowała materiały z realizacji projektu i zamieściła w internecie. W wyniku realizacji projektu zwiększyła się aktywność społeczności Ostrów i okolicznych miejscowości skupiona wokół Stowarzyszenia "Nasze Ostrowy". Młodzież zdobyła nowe umiejętności, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia jej szans edukacyjnych.  

Odbiorcy: 
Mieszkańcy Ostrów i okolicznych wsi.     


6. "Teatr pomostem do integracji" - Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach 
(Grupa Teatralna "SUPER STARS")
Dotacja: 2000,00 zł 

 
Głównym celem projektu było przede wszystkim tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności.  Ponadto projekt miał na celu bardziej zaangażować mieszkańców gminy w wydarzenia publiczne. Projekt miał dać możliwość obcowania z kulturą  zarówno dzieci, jak i osób starszych.

Działania:
Do głównych działań podczas realizacji projektu należały zajęcia teatralne, które owocowały w przedstawienia prezentowane na forum lokalnej społeczności. W przygotowania do przedstawień teatralnych zaangażowani byli wolontariusze, którzy wykonywali scenografię, kostiumy, a także pomagali przy organizacji imprez kulturalno-oświatowych. Realizacja projektu ściśle związana była z jego promocją, na którą składało się wykonanie plakatów informacyjnych, zaproszeń, zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie i na stronie www.  W listopadzie miały miejsce Integracyjne Urodziny pluszowego Misia, w których uczestniczyły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mocarzewie oraz dzieci z terenu naszej gminy wraz z rodzicami. Była to szansa nie tylko do wspólnego spotkania i nawiązania nowych znajomości, ale również integracji z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Wielkim sukcesem było przedstawienie bożonarodzeniowe, które przyciągnęło wielu mieszkańców naszej gminy.   

Rezultaty: 
Realizacja projektu przyniosła wiele pozytywnych efektów. Mianowicie odbyło się wiele imprez kulturalno-oświatowych, które były doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności.
Korzyści dla lokalnej społeczności: nawiązanie nowych kontaktów, okazja do wielu spotkań, wzrost zainteresowania lokalną działalnością kulturalną, ciekawy sposób na wspólne spędzanie czasu wolnego, wzrost zainteresowanie teatrem.  

Odbiorcy:  
Uczniowie i nauczyciele ze szkół Gminy Słubice - ok. 350 osób,  wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Słubiach wraz z opiekunami - ok. 45 osób,  wychowankowie ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie - ok. 60 osób, mieszkańcy Gminy Słubice - ok. 500 osób.  

  

  
 


7. "Szlakiem kultury łowickiej" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
(Nieformalna Grupa Cieślanie)
Dotacja: 6000,00 zł

 
Celem projektu była integracja mieszkańców należących do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach wokół działań kulturalnych i artystycznych, budowanie poczucia tożsamości lokalnej, silniejsze związanie z lokalną tradycją oraz kulturą ziemi łowickiej, która jest integralną częścią Mazowsza.  

Działania: 
Dzięki realizacji projektu udało się pozyskać regionalne stroje łowickie dla członków zespołu Cieślanie oraz poszerzyć ich repertuar taneczny i wokalny, dzięki czemu uczniowie mogli reprezentować placówkę i jej przywiązanie do tradycji lokalnych nie tylko na uroczystościach szkolnych, ale także na szerszej arenie w gminie, powiecie i kraju. Dzięki uroczystościom o charakterze folklorystycznym i spotkaniach z twórcami ludowymi wzmocniło się poczucie tożsamości lokalnej, a także upowszechniła się lokalna tradycja i kultura. Dzięki warsztatom zwiększyła się wiedza najmłodszego pokolenia na temat ich rodzinnej ziemi oraz kultury.

Realizacja projektu zintegrowała mieszkańców wokół działań kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym. Społeczność, a szczególnie najmłodsze pokolenie stało się bardziej świadome swoich korzeni i tradycji. Dzięki cyklicznym uroczystościom, festynom, piknikom i występom zespołu Cieślanie na różnych festynach i przeglądach zespołów ludowych promocja regionu i placówki będzie miała charakter ciągły.  

Rezultaty: 
Udało się nam zachęcić mieszkańców do poznawania muzyki ludowej, wspólnej zabawy i śpiewania. Działania ożywiły i zintegrowały społeczność poprzez  współpracę i wspieranie zespołu. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieślach zwiększyli swoje aspiracje edukacyjne i rozwinęli umiejętności interpersonalne. Pozalekcyjna forma zajęć wpłynęła na zagospodarowanie wolnego czasu uczniów zgodnego z ich zainteresowaniami i upodobaniami.  

Odbiorcy: 
Odbiorcami projektu byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach wraz z nauczycielami - około 70 osób, a także mieszkańcy Ciesiel, Reczyna, Gąsewa, Białobrzeg, należących do obwodu placówki (głównie rodzice i dziadkowie uczniów oraz absolwenci szkoły), którzy uczestniczyli w szkolnych imprezach integracyjnych - około 200 osób.