Działaj Lokalnie IX - 2016

 1. 44 Drużyna Starszoharcerska "Sfora" z Blichowa 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
"II Harcerski Festiwal Filmów o Tematyce Historycznej. Płock - Blichowo 2016"

Realizacja od 2016-08-01 do 2016-12-10
Kwota dotacji: 3500,00 zł

Celem projektu było przygotowanie festiwalu filmowego, w którym została zaprezentowana działalność filmowa dzieci i młodzieży. Harcerze oraz młodzież szkolna z terenu pow. płockiego, mieli możliwość przygotowania na festiwal filmów o tematyce historycznej. Do tej działalności artyści wcale nie musieli posiadać profesjonalnego sprzętu filmowego, wystarczył aparat fotograficzny lub telefon komórkowy. Amatorskie filmiki podlegały ocenie jury, a najlepsze z nich zostały nagrodzone. Celem była również integracja środowisk harcerskich i młodzieżowych interesujących się historią Polski. Festiwal filmów, był miejscem gdzie udało się zebrać i wyświetlić filmy, przedstawić je, porozmawiać na ich temat.

Projekt zachęcił twórców do przygotowania krótkich 4-5 minutowych filmów o tematyce historycznej. Ich autorzy mieli opowiedzieć jakąś historię z lat 1939 - 1950, która połączona będzie z historią ruchu harcerskiego. W przygotowaniu filmu mogli brać udział grupy składające się z kilku osób. Praca zespołów polegała na zebraniu informacji do scenariusza filmowego, napisaniu planu pracy, przygotowaniu filmu czy etiudy filmowej. Filmy mogły być w różnej konwencji: dokumenty, filmy fabularne, teledyski, wywiady, filmy animowane. Czas pracy nad dziełem ostatecznym to około 3,5 miesiąca. Oprócz tego 44 Drużyna Starszoharcerska "Sfora" przygotowała i zrealizowała warsztaty fotograficzno - filmowe dla osób biorących udział w projekcie. Filmy zostały zaprezentowane podczas Harcerskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Historycznej. Płock - Blichowo 2016. Festiwal odbył się w płockim kinie. Podczas uroczystości zostały wyświetlone, najlepsze z nadesłanych nowelek filmowych. Filmy, które komisja konkursowa oceniła najwyżej zostały nagrodzone. Podczas uroczystości było można porozmawiać z twórcami, zapoznać się z kulisami powstania dzieł. Wszystko to było możliwe dzięki, spotkaniu, po festiwalu, gdzie przy kawie, herbacie podyskutowano na tematy związane z filmami. Festiwal to nie tylko prezentacja filmów, to także dyskusja nad ich genezą, podzielenie się z widzami tym co zaistniało podczas procesu ich powstawania.

Linki:
http://www.bulkowo.pl
https://www.facebook.com/groups/1432622917005408/permalink/1768694446731585/?pnref=story
Regulamin konkursu filmowego - pobierz .... 

 
 
 
 


2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie
"Wolontariat pracowniczy w Gminie Bodzanów na rzecz RODZINY"


Realizacja od 2016-06-01 do 2016-11-30
Kwota dotacji: 3000,00 zł

Celem projektu było utworzenie, rozwój i promocja wolontariatu pracowniczego wśród pracowników samorządu Gminy Bodzanów poprzez udział wolontariuszy w lokalnych działaniach.

Realizacja programu wolontariatu pracowniczego przyczyniła się do  podniesienia kompetencji społeczeństwa, uwrażliwienie społeczeństwa na stosowanie profilaktyki zachowań ryzykownych w RODZINACH, podniesiono wartość RODZINY, rozwinięto dobre relacje w rodzinach, zwiększono wiedzę mieszkańców na temat uzależnień, rozwinięto społeczeństwo społecznie zaangażowane. Przełamano stereotypy  o wolontariacie, zbudowano wiarygodność i zaangażowano na polu społecznym. Zbudowaliśmy kapitał społeczny poprzez nawiązanie  partnerstwa między środowiskiem samorządowej  instytucji publicznej, stowarzyszeniem SOKÓŁ i innymi organizacjami społecznymi a społecznością lokalną i prywatnymi przedsiębiorcami- partnerami projektu. Nastąpił lifting kultury organizacyjnej urzędu, ukształtowaliśmy dobre relacje wśród pracowników  samorządowych Gminy Bodzanów z wykorzystaniem własnych ambicji, pasji i kompetencji w towarzystwie współpracowników. Nastąpiło ukazanie pozytywnego wizerunku instytucji samorządu lokalnego  i  Stowarzyszenia SOKÓŁ w przestrzeni społeczności lokalnej ale również poprzez realizację projektu na terenie całego Powiatu Płockiego, nawiążemy partnerstwo jako stowarzyszenie z ośrodkiem pomocy społecznej, Urzędem Gminy i Stowarzyszeniem "Twoja Gmina".

Projekt polegał na utworzeniu, rozwoju i promocji wolontariatu pracowniczego wśród pracowników samorządowych.
Wolontariusze w projekcie pełnili rolę lokalnych liderów w działaniu ze społecznością i realizowali program wolontariacki w oparciu o następujące działania:

 1. Pozyskanie wolontariuszy.
 2. Spotkanie organizacyjne
 3. Mobilny punkt profilaktyczny na 4 plenerowych imprezach dla społeczności z materiałami edukacyjnymi i poradami dot. uzależnień i przemocy w rodzinie wraz z warsztatami plastycznymi "Wyraź Siebie". Zakupiono profesjonalną maskotkę reklamową z logotypami projektu i instytucji finansującej, która na stałe towarzyszyła po zakończeniu projektu w różnych działaniach społecznych dla seniorów,dzieci i osób dorosłych w różnego rodzaju piknikach, imprezach sportowych, zajęciach dla dzieci i  spotkań z seniorami.
 4. Wolontariusze zorganizowali zbiórkę na organizację warsztatów dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
 5. Wolontariusze przygotowali "jedną paczkę wolontariatu pracowniczego" (odzieży, art. higienicznych i spożywczych i przekażą rodzinie potrzebującej)
 6. Ankieta podsumowującą dla mieszkańców i wolontariuszy
 7. Wolontariusze pomogli w organizacji II Biegu Bodzanowskiego i Biegu Krasnala, którego organizatorem w 15 sierpniu 2016 było stowarzyszenie.
 8. Po zakończeniu projektu, na stałe został zorganizowany punkt informacyjno-wspierający dla społeczności lokalnej dot. uzależnień i przemocy.

Linki: 
http://www.sokol-bodzanow.pl/projekty/wolontariat-pracowniczyw-gminie-bodzanow-na-rzecz-rodziny

   
  
  
    


3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza"
"OZE - od pomysłu do realizacji" 
- Gmina Gąbin

Realizacja od 2016-06-01 do 2016-09-30
Kwota dotacji: 5200,00 zł

Podstawowym celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności przy realizacji zadania, poprawiającego jakość bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie punktów newralgicznych w obszarze osiedla za pomocą lamp solarnych. Przy realizacji zadania, w sposób bezpośredni i pośredni byli zaangażowani wszyscy mieszkańcy osiedla, co sprzyjało pogłębianiu więzi społecznych oraz wzmacniało poczucie efektywności podejmowania wspólnych inicjatyw. Efektem realizacji projektu było ekologiczne oświetlenie części osiedla, funkcjonujące przez wiele lat. 

Realizowany projekt zakładał zakup i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Nowe Grabie na osiedlu Pod Klonami (Miasto i Gmina Gąbin). W ramach realizacji projektu zaangażowani byli mieszkańcy osiedla Pod Klonami, jednostka OSP w Dobrzykowie oraz Urząd Miasta i Gminy Gąbin.
W ramach realizacji projektu:

 • dokonaliśmy wyboru i zakupu dwóch odpowiednich lamp solarnych, pod kątem atrakcyjności ceny, w stosunku do jak najlepszej jakości
 • dokonaliśmy wyboru dwóch newralgicznych miejsc na zamontowanie lamp w oparciu o konsultacje społeczne wśród mieszkańców osiedla
 • uzyskaliśmy wszelkie niezbędne pozwolenia, umożliwiające zamontowanie lamp
 • dokonaliśmy montażu i zabezpieczenia lamp z pomocą mieszkańców osiedla, samorządu Miasta i Gminy Gąbin i jednostki OSP w Dobrzykowie w konsultacji z fachowcem w zakresie montażu tego typu urządzeń
 • rozpromowaliśmy w lokalnych mediach efektywności wspólnych inicjatyw społecznych w zakresie realizacji projektów użytecznych dla mieszkańców w oparciu o programy realizowane przez powiat płocki i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

Linki: 
http://warszawa.tvp.pl/27270403/09102016
http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/101720/lampy_solarne_w_nowym_grabiu_juz_swieca
http://terazgabin.pl/2016/10/10/nowym-grabiu-podsumowali-projekt-montazu-lamp-solarnych/
http://mojgabin.pl/index.php/aktualnosci/item/944-oze-od-pomys%C5%82u-do-realizacji-w-ramach-programu-%E2%80%9Edzia%C5%82aj-lokalnie-ix%E2%80%9D
http://terazgabin.pl/2016/09/14/jednym-osiedli-nowym-grabiu-nastala-jasnosc/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Rozwoju-P%C3%B3%C5%82nocnego-Mazowsza-528166094024941/

  
  
   
  
     
 


4. Zespół Ludowy Grzybowianki 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach
"A zagrejta muzykanty Marsza Weselnego"


Realizacja od 2016-06-01 do 2016-11-30
Kwota dotacji: 3000,00 zł

Głównym celem projektu było propagowanie, kultywowanie muzyki i sztuki ludowej, zwyczajów i obrzędów wywodzących się z historii folkloru gminy. Wszystkie działania, które przypisane są do przygotowań "Wesela Słubickiego" miały na celu zintegrować społeczność lokalną oraz pobudzić ich do aktywizacji. Młodym ludziom przybliżyć muzykę i sztukę ludową, a starszej społeczności pozwolić na chwile  przenieść się w czasie za pośrednictwem spektaklu muzycznego. 
Podnieśliśmy atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy.

Projekt  polegał na stworzeniu  spektaklu muzycznego - Wesele Słubickie,  który w swoich etapach kolejno zawierał zaloty, zmówiny, zaręczyny, ślub. Cały obrzęd poszerzony był o orszak i biesiadę weselną. Scenariusz "Wesela Słubickiego" powstał, bazując  na zapiskach i wiedzy  starszych mieszkańców Naszej gminy.
Spektaklowi muzycznemu towarzyszył śpiew, żywa muzyka ludowa, która w obecnych czasach odchodzi na drugi plan, wszystko w całości zamknięte było bogatą choreografią i dekoracja sceniczną.
Ciekawym punktem projektu był przejazd Młodej Pary konno bryczką oraz przejście orszaku weselnego ulicami Słubic.
Zachęcaliśmy mieszkańców aby oddali wodzę fantazji i w dniu głównego występu przyszli na niego, w ubraniu jak najbardziej przypominającym czasy naszych babć i dziadków. Ażeby zachęcić do kreatywnego posunięcia, ogłosiliśmy konkurs na najładniejszy strój gościa weselnego. 
Uwieńczeniem wesela była biesiada weselna wzbogacona o pieśni i przyśpiewki i tańce weselne.

Linki: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009579097806&fref=ts
http://www.osp.com.pl/mazowieckie/plocki/Slubice/OSP-Slubice/aktualnosci/kultura/21725/Tradycyjne-wesele-w-Slubicach
http://plock.wyborcza.pl/plock/1,83850,20870875,wesele-slubickie-beda-przyspiewki-i-konny-orszak-weselny.html?disableRedirects=true


 

 
 
 
 
 
 
 
 
  5. Stowarzyszenie LKS "Wisła"
"Aktywne letnie weekendy" 
- Gmina Nowy Duninów

Realizacja od 2016-06-06 do 2016-09-28
Kwota dotacji: 2000,00 zł

Głównym celem były nowe, atrakcyjne formy aktywnego spędzania letniego czasu wolnego a także  zaangażowania rodzin (dorosłych, dzieci i młodzież) oraz mieszkańców i turystów w działania na rzecz aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia , integracji, która pobudziła do dalszych inicjatyw i nowych pomysłów.

Projekt był okazją do spotkań w grupach rówieśniczych i wielopokoleniowych, a przed wszystkim stanowił przeciwwagę do biernego stylu życia oraz będzie alternatywą dla nudy. Ważnym czynnikiem było również otwartość imprezy, która kierowana była nie tylko do mieszkańców Gminy Nowy Duninów, ale i sołectw z innych rejonów Mazowsza. Pobudziła do aktywności, współzawodnictwa i chęci uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Były to niezapomniane  dni  dobrze spędzonego czasu. Podniesiono samoocenę uczestników, a zaangażowani młodzi wolontariusze udoskonalili swoje cechy organizacyjne w zakresie działalności dla wspólnego dobra.

Wykorzystując doświadczenie w zakresie szkolenia sportowego oraz pracy z młodzieżą i dziećmi zorganizowaliśmy w okresie wakacyjnym szereg imprez sportowo - turystycznych z elementami współzawodnictwa dla mieszkańców i turystów.
Projekt zakładał następujące przedsięwzięcia:

 1. Organizacja olimpiady sportowej dla drużyn sołeckich, zakończonej podsumowaniem, wręczeniem pucharów, dyplomów i  nagród oraz wspólnym  biesiadowaniem ze śpiewem i zabawą taneczną przy muzyce, z możliwością skosztowania z różnorodnych miejscowych regionalnych potraw - darów lasu i wody, możliwością obejrzenia wystaw myśliwskich oraz pokazem sztuki pilarskiej, rozbudzających pasje i zamiłowania . 
 2. Rajd rowerowy szlakami Włocławsko - Gostynińskiego Parku Krajobrazowego z wykonywaniem zadań sportowo- rekreacyjnych na trasie,  zakończonego wspólnym ogniskiem
 3. Organizację piątkowych rozgrywek piłki siatkowej drużyn mieszanych ( sześc spotkań) zakończonych turniejem o puchar Przewodniczącego Rady Gminy
 4. Organizacja turnieju "Dzikich drużyn" w mini piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów.
 5. Organizacja "Rambitu" dla dzieci z nagrodami.

Linki:
https://www.facebook.com/ewa.kowalak.98
http://nowyduninow.info.pl/

    
 

  
  
 
  
  

 


6. Grupa Nieformalna Rodzice dzieciom 
przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"
"Roztańczone dzieciaki" 
- Gmina Mała Wieś

Realizacja od 2016-06-01 do 2016-10-31
Kwota dotacji: 3500,00 zł

Celami projektu było:

 1. zorganizowanie czasu wolnego aktywnie, nie przed komputerem;
 2. poprawianie sprawności fizycznej od najmłodszych lat, niwelowanie wad postawy;
 3. rozwijanie takich cech jak: wytrzymałość, koordynacja, koncentracja i wytrwałość;
 4. kultywowanie zdrowego trybu życia;
 5. możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich turniejach tanecznych;
 6. reprezentowanie gminy i powiatu.

Projekt polegał na organizacji zajęć tanecznych oraz wyjazdów na turnieje dla dzieci oraz aktywne włączenie rodziców w działania na rzecz grupy, integracji i wspólnego spędzania czasu. W pierwszym etapie realizacji projektu uczestnicy nauczyli się kroków i układów popularnych tańców towarzyskich. Następnie doskonalili swój warsztat taneczny. Ostatecznie swoje umiejętności zaprezentowali podczas turniejów tanecznych, które odbyły się w październiku 2016 roku.

Linki:
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/aktualnosci/109-roztanczone-dzieciaki
http://www.malawies.pl/14-pojedyncze-artykuly/1170-roztanczone-dzieciaki-zapraszaja
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/aktualnosci/118-roztanczone-dzieciaki-cdn
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/aktualnosci/119-roztanczone-dzieciaki-cdnn
http://www.malawies.webd.pl/galeria/dg_16/thumb.html


  
  
  
  
  
  
  
 


7. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krok Do Przodu"
"Lepszy start" - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 
- Goślice

Realizacja od 2016-09-01 do 2016-12-17
Kwota dotacji: 3000,00 zł

Celem projektu "Lepszy start" było zapewnienie dzieciom z problemami rozwojowymi  i ich rodzicom wielospecjalistycznej pomocy i wsparcia, przeciwdziałanie wykluczeniu tych dzieci z grup rówieśniczych.Wcześnie wykryte dysharmonie rozwojowe poprzez wielokierunkowe oddziaływania terapeutyczne można wyrównać a dziecko  bez problemu może rozpocząć edukację w przedszkolu czy podjąć naukę w szkole. Program „Lepszy Start” zapewnił dzieciom równy dostęp do różnorodnych form terapii, które niejednokrotnie w specjalistycznych, prywatnych gabinetach kosztują kilkadziesiąt złotych. Celem projektu było także wspieranie rodziców  w edukacji ich dzieci, ukierunkowanie ich na odpowiednie działania a czasami uspokojenie poprzez rozwianie wątpliwości. Każdemu rodzicowi zależało aby jego dziecko opanowało podstawowe umiejętności, nie odbiegało od rówieśników w przedszkolu czy szkole i rozwijało się prawidłowo. Projekt ,,Lepszy start’’ zapewnił rodzicom pomoc poprzez konsultacje ze specjalistami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem a także ukazanie niepokojących sygnałów, które mogą świadczyć o trudnościach rozwojowych takich jak chociażby: autyzm, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia mowy, trudności w pracy ręki. Wypracowanym dobrem wspólnym były dzieci dobrze przygotowane do podjęcia nauki szkolnej jak również kontynuowania jej na kolejnych etapach edukacyjnych oraz rodzice potrafiący udzielić im wsparcia w pokonywaniu trudności.

Projekt "Lepszy Start" odpowiadał na potrzeby dzieci i ich rodziców. W ramach projektu zaplanowaliśmy: 

 1. Przeprowadzono akcję informacyjną o dostępnych formach pomocy. Przygotowano plakaty informacyjne dotyczące niepokojących sygnałów w zachowaniu dzieci a także miejsc gdzie można uzyskać najbliższą pomoc. Plakaty informacyjne rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej, szkołach, ośrodkach zdrowia w najbliższej okolicy. 
 2. Kolejne działanie skierowane na potrzeby dzieci. Specjaliści biorący udział w projekcie zaplanowali konsultacje z rodzicami a  następnie zakwalifikowali dzieci do konkretnych, najbardziej potrzebnych form wsparcia i pomocy. W ramach projektu odbyły się następujące formy terapii:
  -  Terapię logopedyczną
  -  Terapię Integracji Sensorycznej
  -  Hipoterapię
  -  Terapię ruchową
  -  Terapię ręki
  -  Zajęcia kształtujące kreatywność
  Łącznie  52 godzin różnorodnych form terapii, które będą odbywały się raz w miesiącu, wymiennie  w następujących blokach:
  Blok 1
  - Terapia pedagogiczna z elementami zajęć kształtowania kreatywności i terapii ręki - 2 godz. zajęcia grupowe
  - Terapia logopedyczna- 4 godz. zajęcia indywidualne lub grupowe 
  Blok 2 
  - Zajęcia ruchowe z gimnastyką korekcyjną 1 godz.- zajęcia grupowe
  - Hipoterapia- 2 godz. – zajęcia indywidualne 
  - Terapia Integracji Sensorycznej  4 godz. – zajęcia indywidualne lub grupowe. 
  Łącznie 52 godzin zajęć.
 3. W ramach projektu przeprowadzono spotkanie informacyjne i warsztatowe dla rodziców (2h). Podczas tego spotkania przedstawiono rodzicom, na co powinni zwracać uwag w zachowaniu swoich dzieci, jakie sygnały powinny ich niepokoić oraz jakie istnieją dostępne formy pomocy i instytucje z których pomocy mogą rodzice skorzystać.
Linki:
 
  
  
  

8. Grupa Nieformalna Cieślanie 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach
"Sztuka zamknięta w lesie - amfiteatr nad stawem"


Realizacja od 2016-06-27 do 2016-12-23
Kwota dotacji: 4000,00 zł

Celem projektu było zmodernizowanie miejsca do wypoczynku i rekreacji, przywrócenie mu dawnej świetności, zagospodarowanie skarpy poprzez posadzenie roślinności, zbudowanie mini amfiteatru, na scenie którego będą odbywać się koncerty, zabawy i konkursy organizowane przez szkoły, organizacje społeczne, Domy Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Sportu i miejscową ludność.
Wokół  stawu i na terenie parku rosną liczne okazy dębów, jesionów, lip i kasztanowców. Cztery z nich (dąb i 3 jesiony) uznano za pomniki przyrody.  Korony drzew są  azylem dla  wielu gatunków ptaków: jemiołuszek, sikorek, czyżyków, dzięciołów oraz innych zwierząt, takich jak: wiewiórki, kuny. Jest to wspaniałe miejsce do odpoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Organizowanie festynów, konkursów tańca ludowego oraz spotkań teatralnych wpłynęłoby na integrację społeczności lokalnej, a także kultywowanie tradycji.

Z planowanego przedsięwzięcia korzystają dzieci (około 150 osób) z pobliskich placówek oświatowych (4), a także  mieszkańcy gminy. Przedsięwzięcie wpłynęło na promocję miejscowości oraz zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w ochronę środowiska naturalnego. Zostały wykonane nasadzenia roślin ozdobnych i bylin. Miejsce pod mini amfiteatr zostało wyrównane i utwardzone. Została zakupiona kostka brukowa celem ułożenia sceny. Na skarpie zostały zamontowane ławki. 
Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu wpłynęło na integrację mieszkańców, którzy więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu i wspólnych, rodzinnych spacerach. Umożliwiło też pobliskim placówkom oświatowym prowadzenie zajęć teatralnych, konkursów tanecznych i festiwali piosenek. 
Nauczyciele szkoły w Cieślach maja możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu. Zagospodarowane nieużytki zielone są doskonałym miejscem do organizacji pikników i festynów rodzinnych, które umożliwią opanowanie nawyków kultury obcowania z przyrodą i zachowania się w środowisku.

Linki: 
http://spciesle.szkolnastrona.pl/art,103,projekt
http://spciesle.szkolnastrona.pl/a,103,projekt-sztuka-zamknieta-w-lesie-amfiteatr-nad-stawem
http://bodzanowpl.nazwa.pl/instalator/wordpress/?p=4421


  

  
 
   
  
  

  


9. Grupa Nieformalna Taneczny Wyszogród 
przy Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie
"Roztańczony Wyszogród"


Realizacja od 2016-06-01 do 2016-09-30
Kwota dotacji: 3000,00 zł

Głównym celem projektu było danie szansy na realizację pasji dla młodego pokolenia w gminie Wyszogród. Ale również aktywizacja pokolenia starszego. Próba aktywnego włączenia rodziców w pasje dzieci. Pobudzenie do aktywności fizycznej przez taniec w różnorodnych formach. 

Działania:

 1. Zakupiono koszulki do tańca dla uczestników projektu - żeby uczestnicy zidentyfikowali się z projektem, żeby nie byli anonimowi.
 2. Warsztaty samby z Malwiną Janus  - studio tańca "Fame"
 3. Warsztaty latino z Malwiną Janus  - studio tańca "Fame"
 4. Warsztaty hip hop - Marta Wiśniewska - studio tańca "Fame"
 5. Warsztaty jazz - Marta Wiśniewska - studio tańca "Fame"
 6. Warsztaty (czucie ciała, stretching - różne formy ruchowe), warsztaty dla dorosłych - studio tańca ,,Fame''
 7. Warsztaty (Zumba), warsztaty dla dorosłych - studio tańca "Fame"
 8. Pokaz taneczny na zakończenie projektu - studio tańca "Fame"

Linki: 
http://e-wyszogrod.pl/artykul/-projekt-roztanczony-wyszogrod/52410
http://e-wyszogrod.pl/artykul/roller-dance-w-ramach-projektu-roztanczony-wyszogrod/55532
https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-Wis%C5%82a-w-Wyszogrodzie-517935428224244/


  

  

  


10. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa
"Zdrowo, grilowo - plenerowe spotkania w gminie Mała Wieś"


Realizacja od 2016-06-02 do 2016-10-31
Kwota dotacji: 2000,00 zł

Głównym celem projektu było zaktywizowanie społeczne mieszkańców gminy Mała Wieś. Chcą wykorzystać potencjał rozwojowy lokalnej społeczności i pobudzić ją do aktywnego współtworzenia kultury na wsi. Projekt zakładał rozwój współpracy między mieszkańcami, integrację społeczną i promocję idei wolontariatu. Bezdyskusyjną wartością ludzi jest ich chęć działania na rzecz drugiego człowieka, upatrując w tym działaniu korzyść dla siebie jako radość z czynionego działania. 
Realizacja projektu "Zdrowo-grilowo" było okazją do spotkań w gronie sąsiedzkim, możliwością zaprezentowania własnych umiejętności, miejscem realizacji pomysłów kulinarnych, bankiem przepisów na potrawy. Zaplanowane działania  kierowane do określonych grup odbiorców - mieszkańców poszczególnych części gminy służyły całej społeczności. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł uczestniczyć w spotkaniu czy jako uczestnik warsztatów, czy degustator przygotowanych potraw lub po prostu obserwator. 
Celem projektu było pobudzenie do działania zmierzającego do poprawy życia mieszkańców i uświadomienie im, że wspólna praca na rzecz środowiska może być przyjemnością. 
Pięć spotkań kulinarnych służyło mieszkańcom, którzy mogli się spotkać, zintegrować, a jak wiadomo wspólne przygotowanie i zjedzenie posiłku jest najlepszą ku temu okazją.

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań dla mieszkańców poszczególnych części gminy i promowanie zdrowego jedzenia grilowego, w czasie już zaplanowanych wiejskich spotkań. Dało to gwarancję dotarcia do szerokiej grupy odbiorców: 
 1 - "Powitanie Lata" w Niździnie,
 2 - Gminny Turniej Piłki Plażowej w Dzierżanowie,
 3 - Dni Gminy Mała Wieś.
W ramach każdej z w/w imprez odbyło się spotkanie promujące zdrowe grilowanie (jest to dość popularna forma spotkań rodzinnych na wsi). Przy namiocie plenerowym SKW Malwa odbywało się zdrowe grilowanie, zbierane były przepisy na zdrowe potrawy grilowe i rozdawane kartki z wcześniej zdobytymi powielonymi przepisami. Częstowano przybyłych mieszkańców zdrowymi specjałami z grila, ale również za każdym razem odbywał się pokaz carvingu - sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach, pokaz dekorowania stołu i nakrycia zastawy.  Wydano niewielki biuletyn z przepisami mieszkańców gminy na zdrowe potrawy grilowe. To zapewniło projektowi "długowieczność", bo nie skończył się on wraz z ostatnim zaplanowanym spotkaniem, ale będzie trwał ilekroć powracać się będzie do zebranych przepisów.

Linki: 
http://www.malawies.pl/14-pojedyncze-artykuly/1139-i-plenerowe-spotkanie-zdrowo-grillowo
https://www.facebook.com/Malwa-857077710997521/


  

 
 
  

11. GLKS "POLONIA" Radzanowo
"Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie"

Realizacja od 2016-06-01 do 2016-11-30
Kwota dotacji: 4700,00 zł

Głównym celem projektu "Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie" było przeprowadzenie odbudowy pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną znajdującego się na terenie Radzanowa, z którego mogłyby korzystać dzieci, młodzież, dorośli oraz stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej oraz zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Młodzież i dorośli może przystąpić do rozgrywek ligowych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Płocku oraz rozgrywać różnego rodzaju turnieje. Dzięki przeprowadzeniu remontu boiska możliwe jest przeprowadzenie zawodów strażackich. Organizacja sportowych imprez wpłynęła pozytywnie na integrację społeczności lokalnej, a także przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności miejscowości.

Cele szczegółowe:
a)podniesienie standardu życia mieszkańców,
b)stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca aktywnego wypoczynku,
c)poprawa sprawności fizycznej, samopoczucia, zdrowotności mieszkańców,
d)rozbudzenie potrzeby integracji i aktywizacji mieszkańców.

Inwestycja polegała na modernizacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 90m x 120m. 
W ramach projektu przeprowadzono remont boiska do piłki nożnej. Dotychczasowy teren zaorano, wyrównano i posiano nową trawę. W aktywną pomoc włączyła się społeczność Radzanowa.

Działania:

 • przygotowanie i rekultywacja terenu pod boisko do piłki nożnej,
 • zasianie i pielęgnacja trawy na boisku do piłki nożnej (wykonanie nawierzchni trawiastej boiska - 10800 m2).
 • ogrodzenie boiska ogrodzeniem stanowiącym jednocześnie zabezpieczenie terenu,
 • malowanie i konserwacja ławek przy miejscu rekreacyjnym.

Linki: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011344920938&fref=ts


 

 
 
 
 
  
   

12. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sendeniu
"Świetlica Nasz Wspólny Dom"


Realizacja od 2016-06-01 do 2016-10-31
Kwota dotacji: 2100,00 zł

Głównymi celami projektu "ŚWIETLICA NASZ WSPÓLNY DOM" było:

 • zbudowanie relacji między ludźmi,
 • integracja międzypokoleniowa środowiska lokalnego,
 • pobudzenie twórczej aktywności wśród mieszkańców,
 • stworzenie miejsca przyjaznego każdemu mieszkańcowi Sendenia i okolic,
 • ukazanie nowej formy aktywnego spędzania czasu,
 • praca nad wyłonieniem lokalnych, społecznych liderów,
 • ukazanie atrakcyjnych i aktywnych form spędzania czasu poprzez zaangażowanie mieszkańców Sendenia  i turystów w działania na rzecz  dobra wspólnego.

Realizacja projektu była okazją do spotkań, imprez, warsztatów w grupach rówieśniczych i wielopokoleniowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie imprezy były otwarte, skierowane do całej społeczności lokalnej, jak również gości i turystów. Zaangażowani wolontariusze w realizację projektu udoskonalili cechy organizacyjne w zakresie działalności na rzecz dobra wspólnego swojej społeczności.
Doposażenie świetlicy w krzesła umożliwiło zwiększenie liczby warsztatów i imprez.

Celem była organizacja imprez dla mieszkańców, dla ich wspólnego dobra, dla integracji mieszkańców od najmłodszych do najstarszych. dlatego krzesła są nam niezbędne, gdyż większość  spotkań odbywa się na stojąco, zasiadają tylko najstarsze członkinie, bądź najstarsi goście.

Zakup krzeseł i warnika to element podstawowy wyposażenia, którego brakowało do organizowanych imprez. Dla dobra wspólnego, dla podtrzymywania tradycji mam i babć, będą wypiekać chleb, robić różne przetwory, organizować warsztaty wypieku chleba, warsztaty kulinarne, spotykać się z mieszkańcami, którzy bardzo chętnie i licznie przychodzą na organizowane przez nich imprezy. 

Linki:
http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/100759/podsumowanie_projektow_w_sendeniu

  

 
 
  
  
  
  

  


13. Klub Historyczno - Rowerowy (Klub Hi-Ro) 
przy Szkole Podstawowej im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
"Matura z roweru" – aktywizacja społeczności gminy Mała Wieś
poprzez turystykę i rekreację rowerową


Realizacja od 2016-06-01 do 2016-11-30
Kwota dotacji: 2000,00 zł

Głównym celem projektu było rozpowszechnienie rowerowej i historycznej pasji wśród młodzieży i dorosłych, tak by mogli się nią cieszyć bezpiecznie, umiejętnie, w gronie bliskich osób, z pożytkiem dla siebie i innych oraz samodzielnie rozwijać ją w przyszłości w różnych formach. 

Cele szczegółowe to:

 • Popularyzacja jazdy rowerem jako sposobu spędzania wolnego czasu, utrzymania dobrej formy, modnego sposobu na zdrowe życie.
 • Rozwój lokalnej turystyki rowerowej jako formy poznawania dziedzictwa historycznego i kulturowego.
 • Integracja osób, grup wiekowych i środowisk lokalnych zainteresowanych turystyką, rekreacją i sportem rowerowym.
 • Wprowadzenie elementów zdrowej rywalizacji jako dopingu do organizowania form rekreacji rowerowej.
 • Przekazanie młodym ludziom konkretnych umiejętności i wiedzy związanej z techniką jazdy, serwisowaniem roweru, wyposażeniem rowerzysty.
 • Wykorzystanie rekreacji rowerowej jako sposobu na integrację z osobami niepełnosprawnymi, budzenie postaw altruistycznych, zachęta do wolontariatu.
 • Preorientacja zawodowa młodych ludzi - przedstawienie rozwijającej się branży rowerowej jako potencjalnej szansy zatrudnienia, również w małym środowisku.
 • Zainteresowanie władz samorządowych potrzebą tworzenia obiektów i infrastruktury na potrzeby rekreacji rowerowej oraz rolą takich działań w promocji gminy.

W ramach Wakacyjnej Ligi Rowerowej i działającej w trakcie roku szkolnego Ligi Historyczno – Rowerowej uczniowie i dorośli z kilku gmin mogli rywalizować według określonych reguł zdobywając punkty za organizację rajdów, zwiedzanie atrakcji historycznych i opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących lokalnych szlaków. Promowała akcję działająca już strona klub-hiro.webd.pl. Podsumowaniem tego modułu był finał Ligi Hi-Ro - integracyjna impreza międzypokoleniowa, wręczenie nagród i poczęstunek. 

Przeprowadzony został również cykl spotkań i warsztatów:

 • dla uczniów szkoły podstawowej (historia i turystyka regionalna i lokalna, serwisowanie roweru, strój rowerowy, technika i bezpieczeństwo jazdy)
 • dla gimnazjalistów (branża rowerowa i turystyczna jako potencjalne miejsce pracy)
 • zdrowych w wózkach inwalidzkich, wprowadzenie uczniów do wolontariatu)
 • dla kobiet (rekreacja, moda i styl na rowerze)
 • dla instruktorów rowerowej turystyki kwalifikowanej oraz lokalnych liderów (wymiana doświadczeń i pomysłów na promocję turystyki rowerowej)

Wyjazdy: na warsztaty historii regionalnej w Muzeum Mazowieckim i na szkolenie serwisowe w sklepie Decathlon w Płocku, na tor rowerowy w Pruszkowie oraz akcja promocyjna skierowana do władz samorządowych „Pumptrack w Małej Wsi”.

Linki:
http://klub-hiro.webd.pl/index.php/component/content/article/54-projekt-qmatura-z-roweruq
http://www.malawies.pl/14-pojedyncze-artykuly/1165-wakacyjna-liga-rowerowa

http://www.malawies.webd.pl/

   

 

 
  
 
  
  
 
 

   


14. Centrum Wolontariatu Gminy Bulkowo 
przy GOPS w Bulkowie
"Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia"


Realizacja od 2016-07-01 do 2016-11-30
Kwota dotacji: 2000,00 zł

Projekt "Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia" to pomysł na odkrywanie historii gminy Bulkowo zapisanej we wspomnieniach osób starszych. Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców (młodzieży i seniorów) w oddolne dokumentowanie historii lokalnej. Źródło wiedzy o przeszłości stanowią wspomnienia, stare fotografie, wycinki prasowe i inne dokumenty, które składają się na obraz lokalnego świata stworzony przez mieszkańców. Projekt "Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia" to także pomysł na integrację mieszkańców, na łączenie pokoleń. Wspólny grunt projektu dla młodzieży i osób starszych to zgromadzenie wiedzy o przeszłości gminy oraz zachowanie jej obrazu dla przyszłych pokoleń. Na podstawie zebranych podczas realizacji projektu  materiałów powstała broszura przedstawiająca różne historyczne miejsca, wydarzenia, historie na terenie gminy Bulkowo. Osoby młode miały wkład w promocję swojej gminy. Celem projektu było również łączenie pokoleń, pomoc młodzieży i seniorom w lepszym wzajemnym poznaniu i zrozumieniu się, w przełamywaniu stereotypów i barier między tymi grupami. Projekt był okazją do międzypokoleniowego dialogu. Poprzez poznawanie swojej historii, przyczyniono się do osiągnięcia dobra wspólnego, jakim jest historia naszej "Małej Ojczyzny", z której czerpią pokolenia. Nasza teraźniejszość oparta jest na przeszłości. Podzielenie się  tym dobrem przyniosło korzyści całej lokalnej społeczności gminy Bulkowo, przyniesie pozytywne wartości - od poznania wspólnej historii do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych, relacji rodzinnych, komunikacji interpersonalnej, wspólnego spędzania czasy wolnego osób młodych i osób starszych, zagospodarowania czasu wolnego osób młodych, szacunku do osób starszych. Na realizacji tego projektu skorzystała cała społeczność.

Działania:

 1. OGNISKO INTEGRACYJNE młodzieży z Seniorami z Koła Emerytów i Rencistów. Miało na celu integrację, poznanie się, zaplanowanie wspólnych działań (opieka nad grupą - 2 dorośli wolontariusze).
 2. RAJD ROWEROWY - celem zadania było poznanie ważnych historycznie  punktów gminy np. dworków, kościołów, budynków, poznanie historycznych szlaków (spis obiektów). Podczas zadania nad grupą młodzieży opiekę sprawowali dorośli wolontariusze (2 osoby) - 2 rajdy.
 3. WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - podczas których młodzież wcieliła się w dziennikarzy spisując historie, wspomnienia, przeprowadzając wywiady z SENIORAMI, dokumentując zebrane historie, zdjęcia, fotografie, różnego rodzaju pamiątki. To właśnie osoby starsze posiadają w swoich domowych archiwach stare zdjęcia obiektów, różne historyczne dokumenty. Efektem prac było powstanie broszury przedstawiającej różne historyczne miejsca, wydarzenia, historie. Nad pracami czuwał dorosły wolontariusz posiadający odpowiednią wiedzę merytoryczną. 
 4. DRUK BROSZURY - efektem warsztatów dziennikarskich była broszura  - nakład wydruku min. 250 szt. - broszura była rozdana uczestnikom projektu, będzie rozdawana na różnego rodzaju spotkaniach jako materiał promujących gminę.
 5. WYSTAWA- wystawa zdjęć, pamiątek, prezentacja albumu, zorganizowana została w Remizie OSP w Bulkowie. Na wystawę zaproszeno uczestników projektu, władze lokalne, mieszkańców, gości.
 6. KOORDYNOWANIE PROJEKTEM - wszelkie działania mające na celu nadzór nad prawidłową realizacją projektu.
 7. PROMOCJA PROJEKTU.

Linki: 
http://www.bulkowo.pl/
http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/96570/historia_gminy_bulkowo_laczy_pokolenia_na_poczatek__rajd_rowerow#

http://www.tp.com.pl/region/historia-laczy-pokolenia.html
http://bulkowo24.pl/ops/news/kolejne-dzia%C5%82ania-w-projekcie-%E2%80%9Ehistoria-gminy-bulkowo-%C5%82%C4%85czy-pokolenia%E2%80%9D
http://bulkowo24.pl/ops/gallery/kolejne-dzia%C5%82ania-w-projekcie-%E2%80%9Ehistoria-gminy-bulkowo-%C5%82%C4%85czy-pokolenia%E2%80%9D

  


15. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
"Stąd pochodzę, tu mieszkam - Tożsamość dziejowa i kulturowa mojej okolicy w obiektywie"


Realizacja od 2016-08-01 do 2016-12-31
Kwota dotacji: 3000,00 zł

Głównym celem projektu było zainteresowanie mieszkańców w różnych grupach wiekowych aspektami, które decydują o utrwalaniu lub zaniedbaniu tożsamości dziejowej własnej społeczności. O przyszłości narodów, a w tym przypadku o rozwoju lokalnego społeczeństwa decyduje postawa młodego pokolenia do historii i tradycji, ich szacunek do autorytetów, ich potrzeba rozwijania własnego środowiska. Aby zachęcić młodzież do aktywnego działania na rzecz lokalnych środowisk zdecydowano, że to właśnie nastolatkowie muszą być uczestnikami projektu. Ich świeże, nowoczesne spojrzenie wyrażone w fotografiach zapadło na dłużej w pamięci ich samych, ich rówieśników oraz pozostałych odbiorców efektu końcowego, czyli widzów wystawy wieńczącej projekt. 

Realizacja projektu wymagała współpracy międzypokoleniowej, gdyż uczestnicy będą czerpać wiedzę o przeszłości przede wszystkim z rozmów ze starszymi mieszkańcami, z własnymi przodkami, czy z lokalnymi autorytetami. 
Projekt miał na celu również wielokierunkowy rozwój i edukację uczestników, wymagając od nich samodzielności, współdecydowania i współpracy oraz odpowiedzialności za efekt końcowy. Uczestnicy samodzielnie zdefiniowali obiekty, osoby i tematykę swych zdjęć, by najtrafniej zilustrować temat projektu. Takie podejście zmotywowało ich do większego zaangażowania w projekt, do kreatywności przy poszukiwaniu informacji i tworzeniu zdjęć. Byli też odpowiedzialni za stworzenie wystawy z wykonanych zdjęć oraz za wypromowanie jej wśród mieszkańców. Stali się autorami od początku do końca, od decyzji, co i w jaki sposób zostanie sfotografowane, przez selekcję zgromadzonego materiału, po wybór narzędzi promowania efektów swojej pracy oraz skuteczne pozyskanie odbiorców, czyli zgromadzenie publiczności na wystawie.

Projekt polegał na zgromadzeniu materiałów informacyjnych i fotograficznych o walorach historycznych, przyrodniczych, architektonicznych i lokalnych osobowościach, które pokazują tożsamość dziejową i kulturową naszej lokalnej społeczności oraz przygotowanie ogólnodostępnej wystawy zdjęć, zorganizowanej i wypromowanej przez samych uczestników projektu. 

Działania:

 1. Spotkanie ze znawcą lokalnej historii i jednocześnie fotografem-amatorem, który wychował się i do niedawna mieszkał wśród nas. Efekt: katalog obszarów, które najtrafniej ilustrując temat projektu (np. wydarzenia historyczne i bieżące; lokalne tradycje i kultura; ważne osobowości lokalne; lokalną architekturę; walory miejscowej przyrody), organizacja i terminarz pracy uczestników, w tym podział na grupy robocze.
 2. Spotkania warsztatowe z 2-3 lokalnymi pasjonatami fotografii amatorskiej, którzy robili zdjęcia ilustrujące naszą okolicę, jej rozwój i ważne miejsca. Efekt: techniczne wskazówki prawidłowego korzystania ze sprzętu fotograficznego, wskazanie trudności i możliwości fotografii w plenerze, pokazanie własnego dorobku zdjęciowego.
 3. Praca uczestników w 4 grupach tematycznych: opracowanie koncepcji pokazania wybranego/przydzielonego obszaru tematycznego projektu, praca z aparatem w terenie (każda grupa jeden dzień w tygodniu plus co 4. weekend), selekcja i obróbka zdjęć, przygotowanie wystawy od selekcji obrazów, przez rozmieszczenie zdjęć, promocję wśród społeczności lokalnej, prezentację zdjęć i obsługę widzów w czasie wystawy.

Linki:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Gminy-Radzanowo-732177000198947/

  
  
  
 
 


16. Stowarzyszenie Nasze Lipianki
"Cudze chwalicie, swoje jest piękne"


Realizacja od 2016-06-01 do 2016-10-15
Kwota dotacji: 2000,00 zł

Głównym celem projektu była swoista inwentaryzacja przyrodniczych obiektów o znaczących walorach turystycznych, historycznych i kulturowych gminy Nowy Duninów, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród różnych grup wiekowych  przy wykorzystaniu korzyści płynących z uprawiania Nordic Walkingu.  
Działania projektowe przyczyniły się do ograniczenia jednego z naczelnych problemów społecznych gminy Nowy Duninów: braku przestrzeni do możliwości integracji jej mieszkańców w różnych grupach wiekowych w  oparciu o wykorzystanie doświadczenia starszych, siły osób w średnim wieku i entuzjazmu ludzi młodych w sposób aktywny i korzystny dla zdrowia. 

Cele projektowe osiągnięte zostały poprzez podtrzymywanie i wzmacnianie bogatej na tym terenie kulinarnych tradycji kulturowych północnego Mazowsza, a także  poprzez propagowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. Spotkania rozpropagowały stającą się popularną u nas formę sportu- nordic wallking i pomogły w dbałości o zdrowie.  Potencjałem do wykorzystania są  stanowiska lęgowe ptaków, które warto pokazać entuzjastom tego rodzaju. W ostatniej fazie projektu, po inwentaryzacji mocnych i słabych stron dla rozwoju turystyki, zwieńczeniem akcji stała się specjalnie przygotowana dla dzieci i młodzieży lekcja przedsiębiorczości. 
Cykl spotkań podczas Duninowskiego Kolumbowania po okolicy to przestrzeń dla integracji lokalnej społeczności opartej na poczuciu wzajemnego zaufania. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia samooceny i świadomości kulturowej.  Podejmowane działania w projekcie mają charakter innowacyjny, gdyż w sposób niestandardowy przyczynią się do podniesienia kompetencji  społecznych jego uczestników. 

Projekt miał za zadanie pokazanie jego uczestnikom walorów przyrodniczych, historycznych i tradycyjnych w Gminie Nowy Duninów oraz stworzenie konkretnej oferty turystycznej dla jej mieszkańców, a także turystów przebywających na tym terenie w okresie wiosny, lata i jesieni. Piękno okolicy zostało sfotografowane i pokazane szerokiemu gronu odbiorców poprzez stworzenie publikacji przyrodniczej- albumu z kadrami ze spacerów. Do tego celu został zakupiony aparat fotograficzny, który będzie służył członkom stowarzyszenia Nasze Lipianki w propagowaniu szeroko pojętej promocji naszego regionu.   
Działania projektowe miały za zadanie wzmocnić potencjał osobowy tutejszej ludności poprzez wytworzenie platformy wymiany doświadczeń ludności napływowej, nieświadomej często walorów terenu i rdzennych lokalnych mieszkańców. Wymiana świeżej myśli zapoczątkuje proces dobrych zmian i  wprowadzi atmosferę dążenia do pozytywnej zmiany społeczeństwa. Doprowadzi to do przenikania i uzupełniania się myśli pokoleń, środowisk, potencjałów, co zaowocuje lepszym przygotowaniem młodych ludzi do pełnienia trudnych ról w społeczeństwie obywatelskim. Radość z pielęgnowania bogatych tradycji kulinarnych pozwoli na docenienie ludzi starszych, a młodym pokaże świat młodości swoich dziadków i rodziców. 
Spotkania w ramach projektu stworzyły cykliczną propozycję sportowych spotkań w różnych sołectwach Gminy Nowy Duninów, każdorazowo wzbogaconych o spotkanie integracyjne o różnej tematyce. Cykliczność spotkań znacznie poprawiła poziom integracji okolicznej ludności i otworzy możliwość chęci dobrych zmian w naszym społeczeństwie. Całość projektu przygotowywana została przez członków różnych podmiotów i osoby fizyczne, co wzmocniło poczucie własnej wartości uczestników i społeczeństwa.

Linki: 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasze-Lipianki-1643239669221839/?fref=ts
http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/97076/centrum_nauki_kopernik_na_pikniku_w_lipiankach_zapraszamy
http://gostynin24.pl/index.php/component/k2/item/7966-v-piknik-w-lipiankach
http://gostynin24.pl/index.php/reklama/item/6563-iv-piknik-w-lipiankach

 
 

 
 

17. Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Pomóżmy Sobie Wspólnie"
"3 x K czyli Klub Kobiet Kreatywnych gminy Stara Biała"


Realizacja od 2016-07-01 do 2016-12-31
Kwota dotacji: 3000,00 zł

Głównymi celami projektu były:

 • integracja środowiska lokalnego 
 • pobudzanie twórczej aktywności wśród mieszkańców gminy 
 • rozwój zainteresowań kobiet w różnych dziedzinach
 • dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, 
 • stworzenie miejsca przyjaznego każdemu mieszkańcowi gminy,
 • stworzenie nowej formy aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców
 • praca nad wyłonieniem lokalnych, społecznych liderów

Projekt zakładał powstanie klubu dla kobiet z terenu gminy Stara Biała. W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania w centralnym punkcie gminy tak, aby każda kobieta miała szansę skorzystać z oferowanych aktywności. Działania podzielone były na 4 bloki tematyczne. Dodatkowo zorganizowane zostały dwa spotkania integracyjne - rozpoczynające działania projektowe (wrzesień 2016r.) oraz spotkanie podsumowujące projekt, prezentujące dokonania połączone z spotkaniem wigilijnym dla mieszkańców (grudzień 2016r.)

Projekt składał się z następujących etapów:

 • Poinformowanie społeczności o zamierzeniach projektowych oraz o możliwości uczestnictwa w projekcie
 • Przeprowadzenie spotkań w ramach czterech bloków tematycznych. Od września do grudnia w każdym miesiącu poruszana będzie inna tematyka. Planujemy spotkania w każdym z poniższych bloków tematycznych:
  - wrzesień - "Jestem kobietą - czyli jestem matką, żoną, kobietą pracującą"
  - październik - "Dbam o zdrowie swoje i swoich bliskich. Warsztaty o świadomym dbaniu o zdrowie psychiczne i fizyczne"
  - listopad - "Lubię gotować - poznajemy tradycyjne potrawy naszego regionu"
  - grudzień - "Jestem twórcza - przygotowujemy prezenty dla bliskich, poznajemy różne techniki dekorowania".

Linki:
https://www.facebook.com/pomozmysobiewspolnie/

 
 
 


18. Nieformalna Grupa Zróbmy To... 
przy Szkole Podstawowej im. M. Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie
"Urządzimy sobie święta"

Realizacja od 2016-08-01 do 2016-12-31
Kwota dotacji: 2000,00 zł

Cel projektu:
Wzrost znaczenia miejscowej społeczności poprzez jej integrację i rozwój zaangażowania na drodze wspólnie realizowanych przedsięwzięć artystyczno-rekreacyjnych. Zorganizowane ośrodki twórczego działania: grupa teatralna i rękodzieło artystyczne połączyły zdolności i doświadczenie wszystkich chętnych mieszkańców: dorosłych, młodzież i dzieci. Czteromiesięczna realizacja oparta na warsztatach i zajęciach kreatywnych doprowadziła do wystawienia jasełek w formie plenerowej, zorganizowania wystawy i kiermaszu ozdób i wypieków bożonarodzeniowych, wydanie tomiku wierszy o tematyce świątecznej.

Obszarem działań projektu było pięć wsi położonych w Gminie Drobin, oddalonych od Płocka o prawie 30 km. Z tego też względu miejscowa społeczność ma ograniczony dostęp do dóbr kultury i ośrodków służących rozwojowi jakiejkolwiek aktywności. Rekompensowane to jest, w niewielkim stopniu, przez znajdującą się tu szkołę podstawową pełniącą rolę społecznego centrum, która tym razem staje się wnioskodawcą naszego projektu.

Zorganizowano ok. 120h warsztatów: rękodzieło artystyczne (embossing, scrapbooking, koronkarstwo, decoupage, iris folding), zajęcia teatralne, warsztaty kulinarne, 1 imprezę integracyjną, 1 imprezę środowiskową. Wypracowano rezultaty twarde: przedstawienie teatralne wraz z dekoracją, tomik poezji, ozdoby i gadżety bożonarodzeniowe, wypieki świąteczne, film promocyjny. Wśród rezultatów miękkich: przyrost wiedzy, nabycie umiejętności społecznej komunikacji, wzrost poczucia własnej wartości. Współodpowiedzialność i integracja zaowocuje społecznym sukcesem. Wszystkie produkty końcowe zostały publicznie udostępnione jako przykład dobrej praktyki i przykład owocnego społecznego zaangażowania.

Linki:
http://spcieszewo.com.pl/index.php/urzadzimy-sobie-swieta
http://spcieszewo.com.pl/images/swieta.jpg


  
 


19. Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie 
przy GOPS w Słupnie
"Zdrowie Nastolatka"

Realizacja od 2016-06-10 do 2016-12-09
Kwota dotacji: 2000,00 zł

Celem projektu było propagowanie trwałego zdrowego stylu życia, poszerzenie wiedzy oraz świadomości młodzieży z gminy Słupno na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej w atmosferze zdrowej rywalizacji oraz integracji społeczeństwa gminy Słupno. 
Ugruntowano wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, by sięganie po zdrowe przekąski, aktywne spędzanie wolnego czasu w kulturze fizycznej stało się przyjemnością. Hasłem przewodnim programu jest ,,Zdrowie Nastolatka”. Pobudzono w młodzieży chęci tworzenia własnego stylu życia jako człowieka aktywnego, chętnego do działania i promującego zdrową dietę.

Projekt opierał się na spotkaniach młodzieży z dietetykiem. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak wybierać zdrowe produkty, nauczyli się komponować posiłki, tak by były one w pełni wartościowe, smaczne i co najważniejsze dostosowane do wieku. Opracowane przez dietetyka przykładowe jadłospisy posłużyły do przygotowania potraw pod kierunkiem profesjonalnego kucharza. Podczas warsztatów młodzież  miała okazję do: eksperymentowania z nowymi potrawami. 
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora zorganizowano spotkania, które były okazją do podzielenia się doświadczeniami kulinarnymi. Następne działanie poświęcone zdrowej żywności było przygotowanie konkursu na najlepszą sałatkę, zadanie skierowane było do młodzieży gimnazjalnej zaangażujemy 21 uczniów do udziału w konkursie, który zakończy się degustacją przygotowanych sałatek. Po degustacji, każdy uczeń mógł zagłosować na najlepszą sałatkę, która została nagrodzona. We współpracy z organizacjami pozarządowymi terenu gminy Słupno klubami sportowymi "DELTA" oraz "CZARNE PANTERY" odbyły się zajęcia rozwijające aktywność fizyczną z wykorzystaniem obiektów sportowych na terenie gminy Słupno. W tym celu zorganizowano mecz piłki nożnej na Orliku w Liszynie - dzieci kontra ojcowie. Podczas rozgrywek sportowych przygotowano produkty zdrowej żywności. Przy współpracy z podmiotami działającymi na terenie gminy Słupno bądź w sąsiedztwie odbyły się dla zainteresowanych osób zajęcia z Zumby. Zakończenie projektu odbyło się w Gimnazjum w Słupnie. Działaniem skierowanym do społeczności lokalnej było zorganizowanie jarmarku ze zdrową żywnością z możliwością degustacji przygotowanych produktów.

Linki:
http://gops.slupno.eu/index.php?id=103,138&a_id=598
http://gops.slupno.eu/index.php?id=103,138&a_id=596
https://www.facebook.com/gopsslupno/