Gala podsumowująca Działaj Lokalnie 2018

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podsumowanie Programu Działaj Lokalnie.

W uroczystości wzięli udział: Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki, Tomasz Kominek- Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Ewa Kowalak - Radna Powiatu Płockiego, Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z pracownikami wydziału, media oraz najważniejsi uczestnicy wydarzenia czyli uczestnicy programu Działaj Lokalnie - w powiecie płockim.

W 2018 roku Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w ramach programu zrealizowała następujące działania:

 • Warsztaty dla przedstawicieli NGO, animatorów/liderów społecznych, dających wiedzę i umiejętności prowadzenia działalności w III sektorze, oraz przygotowujących uczestników do działania w lokalnej społeczności, nauka poznania metod i technik pracy z grupą możliwych do wykorzystania w codzienności środowiska lokalnego.
 • Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” - dofinansowując 31 inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego przekazując na ich realizację 81 000,00 zł.
 • Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

W ramach projektu powstała strona internetowa http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/, która prezentuje mapę inicjatyw lokalnych zawierającą opis miejsc realizacji działań wraz z opisem grupy/organizacji, ich działań oraz filmy dokumentujące inicjatywy lokalne - łącznie 31.

W trakcie uroczystości zaprezentowano inicjatywy - dobre praktyki zrealizowane w ramach Programu. Każda z organizacji lub grup inicjatywnych otrzymała Dyplom udziału w programie.

Realizatorzy konkursu grantowego:

 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej
  realizowało projekt pn.: „Lokalny Klub Wolontariusza - Twórczy Recykling”.
 2. Stowarzyszenie Światopogląd w Łącku
  realizowało projekt pn.: „Poznajmy się”
 3. Stowarzyszenie Nasze Lipianki
  realizowało projekt pn.: „Z odwagą w przyszłość”
 4. Klub Historyczno - Rowerowy Hi - Ro przy Szkole Podstawowej im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
  realizowało projekt pn.: „Rzeczpospolita Elegancka”.
 5. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Bulkowo
  realizował projekt pn.: „Stadion w Bulkowie otwartym miejscem organizacji wydarzeń sportowych”
 6. Stowarzyszenie „Nasz Drobin” w Drobinie
  realizowało projekt pn.: „Aktywnie między pokoleniami”.
 7. Zespół Śpiewaczy „Teodorki” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach
  realizował projekt pn.: „Stroje dla śpiewaczek”.
 8. Zespół Ludowy Grzybowianki & Grzybowiacy im. Cecylii Milczarek
  realizował projekt pn.: „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”
 9. Grupa „Razem” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach
  realizowała projekt pn.: „Odnowienie figurek przydrożnych w miejscowości Nadułki, gm. Bulkowo”.
 10. Ochotnicza Straż Pożarna we Wrogocinie
  realizowała projekt pn.: „OSP Wrogocin - mała jednostka dużych możliwości”.
 11. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Sparta Miszewo
  realizowało projekt pn.: „Razem, zdrowiej, lepiej...”
 12. Stowarzyszenie „Edukacja dla Drobina”
  realizowało projekt pn.: „Drobin historycznie, graficznie i elektronicznie”.
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie
  realizowała projekt pn.: „Świadomy mieszkaniec - bezpieczna gmina”
 14. Stowarzyszenia Lipińskie
  realizowało projekt pn.: „Ławeczka pokoleń - budowa miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców m. Lipińskie”
 15. Grupa „Razem dla swojej wsi” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwosiekach Noskowice
  realizowało projekt pn.: „Adaptacja świetlicy na potrzeby lokalne mieszkańców wsi”
 16. Grupa „Pełni słów” przy Stowarzyszeniu Społeczno - Kulturalnym „Sokół” w Bodzanowie
  realizowało projekt pn.: „Witaj na świecie. Witaj w Bibliotece”
 17. Grupa „Pierożanki” przy Stowarzyszeniu Społeczno - Kulturalnym „Sokół” w Bodzanowie
  realizowało projekt pn.: „Lepiuchy Bodzanowskie”
 18. Uczniowski Klub Sportowy „Borowik” przy Szkole Podstawowej w Podgórzu
  realizował projekt pn.: „Renowacja boiska wielofunkcyjnego w Podgórzu”
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Słominie
  realizowała projekt pn.: „Na sportowo w Słominie”
 20. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach
  realizowała projekt pn.: „Proponuję Naszą Wieś, bo tu swojsko i pięknie jest”
 21. Grupa „Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - sekcja Brudzeń Duży”
  przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Brudzeniu Dużym realizowała projekt pn.: „Senior w Kulturze”.
 22. Grupa „Iskierka Przyjaźni” przy Samodzielnym Kole Terenowym Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
  realizowała projekt pn.: „Rozśpiewana Mała Wieś”.
 23. Grupa „Inicjatywa Dzierżanowa” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżanowie
  realizowała projekt pn.: „Dzierżanowo na sportowo”.
 24. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie
  realizowało projekt pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości”.
 25. Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Nowym Boryszewie
  realizowało projekt pn.: "Integrujące kulinaria - organizacja warsztatów kulinarnych związanych z tradycjami naszej miejscowości”.
 26. Grupa „Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie”
  realizowała projekt pn.: „Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem”.
 27. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic
  realizowało projekt pn.: „Taniec łagodzi obyczaje”.
 28. Grupa „Młodzi Kreatywni” przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rogozinie
  realizowała projekt pn.: „Gry korytarzowe i podwórkowe - super sprawa!”
 29. Stowarzyszenie WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom
  realizowało projekt pn.: „Szkółka szachowa Dwie wieże".
 30. Zespół Wokalno - Instrumentalny Seniorów „Promyk” przy Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie
  realizował projekt pn.: „Rozśpiewani seniorzy”.
 31. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
  realizowało projekt pn.: „Niebanalnie, bo lokalnie... Pikniki patriotyczne w wiejskim plenerze”.

Ponadto pod Patronatem Programu Działaj Lokalnie, finansowane z dotacji Powiatu Płockiego realizowane były następujące projekty:

 1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie
  realizowało projekt pn.: Niepodległe inspiracje.
 2. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych"
  realizowała projekt pn.: Ochrona lokalnej historii - powrót do tradycji w Drobinie - II edycja .
 3. LKS Wisła Nowy Duninów
  realizował projekt pn.: Budujemy, upiększamy - mieszkańców do rekreacji namawiamy.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rębowie
  realizowała projekt pn.: "Rębowo z muzyką wśród najmłodszych".

Gratulujemy wszystkim realizatorom lokalnych inicjatyw!