Działaj lokalnie 2019

 

» GALA PODSUMOWUJĄCA - czytaj ...

W dniu 19 grudnia 2019 r. w w płockiej Małachowiance
odbyło się podsumowanie Programu Działaj Lokalnie 2019


» KONKURS OPOWIEDZ... 2019 czytaj ...


» DOFINANSOWANE PROJEKTY -  czytaj ...

Dofinansowano 46 projektów na kwotę 123 000,00 zł 

» DZIAŁANIA czytaj ...

» PROMOCJA czytaj ...

» UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW - czytaj ...

W dniu 14 maja 2019r. w Starostwie Powiatowym w Płocku 
odbyło się uroczyste podpisanie umów
w ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019

» OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU GRANTOWEGO - czytaj ...

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019 komisja w tegorocznej edycji
wyłoniła spośród 59 wniosków aplikacyjnych 46 projektów
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW
oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 123 000,00 zł 


» OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO - czytaj ...

Termin składania wniosków upłynął 22 kwietnia 2019r.

 

Zadanie pn. „Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim - II Edycja” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego