Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim

Realizacja: od czerwca 2022r. do grudnia 2023r.
Kwota dofinansowania: 171 200,00 pln
Całkowita wartość projektu: 264 400,00 pln

Projekt „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim” to innowacyjny projekt, którego celem jest zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej mieszkańców powiatu płockiego tj. 425 osób, w działania organizacji pozarządowych, w efekcie przyczyniających się do aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy i powstania 47 nowych inicjatyw.  

Docelowo chcemy zbudować sieć lokalnych liderów na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie płockim, wspierać lokalnych liderów zajmujących się działaniami na rzecz lokalnych społeczności.

Zadanie skierowane jest bezpośrednio do mieszkańców powiatu płockiego tj. członków organizacji pozarządowych i obywatelskich, kół gospodyń wiejskich (KGW), strażaków (OSP), seniorów, organizacji młodzieżowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich  w tym młodzieży i seniorów, przedstawicieli grup nieformalnych działających w środowisku wiejskim i małych miastach, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych oraz podejmą
działania realizując lokalne inicjatywy społeczne.

Projekt proponuje formułę wolontariatu, gdzie działanie na rzecz innych tj. lokalnej społeczności, środowiska naturalnego łączone będą ze zdobywaniem konkretnej wiedzy co w efekcie doprowadzi do zwiększania aktywności i samoorganizacji obywatelskiej.

Działania:

1. Warsztaty:

Warsztat I nt. Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych.
 Poradnik I - przeczytaj...

Warsztat II nt. Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?
 Poradnik II - przeczytaj...

 

3. Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja I
Laureaci/beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.
Wszystkie wymienione grupy nieformalne są samodzielnymi grupami realizującymi inicjatywy i beneficjentami w ramach Konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja I.
 
 Lista laureatów konkursu - przeczytaj ...

Obejrzyj Prezentację4. Wizyta studyjna i warsztaty dla realizatorów Lokalnych Inicjatyw Społecznych w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy

 

5. Konkurs pn. Barwy wolontariatu

Laureaci konkursu „Barwy wolontariatu”, to osoby, które charakteryzuje zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo jakie budują lokalnie.
Poznajcie laureatów konkursu, uczestników projektu „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim”, którzy wyróżnili się swoją działalnością społeczną.

Kategoria wolontariat indywidualny:
- Laureaci konkursu:

  1. Iga Cybulska zgłoszona przez panią Marzenę Woźniak-Trojanowską ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.
  2. Justyna Marcinkowska zgłoszona przez panią Ewę Bielską z Koła Gospodyń Wiejskich z Borowic "Wesołe Babeczki".
  3. Waldemar Bielski zgłoszony przez pana Tomasza Latarskiego z Fundacji Miasto-Państwo w Płocku.

Kategoria wolontariat grupowy:
- Laureaci konkursu:

  1. Wolontariusze z KGW Młode Rogozino - Grupa reprezentowana przez Joannę Lewandowską -Bieniek, Martynę Rybicką, Weronikę Piątkowską, Agnieszkę Piątkowską i Krzysztofa Kalinowskiego.
  2. Grupa Mieszkańców „NASZE KOSINO”.
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach „Cieślanki”.

Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.

 


    DO POBRANIA:

 Regulamin konkursupobierz...

 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat indywidualnypobierz ...

 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat grupowypobierz ...


6. „Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - edycja I
 
 

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, obywatelskich

 

8. Działamy Lokalnie dla dobra wspólnego – spotkanie podsumowujące 1 rok

 

9. Warsztaty pn. Wolontariusz – kto to taki? - przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego


10. „Zielone inicjatywy dla środowiska” – lokalne międzypokoleniowe inicjatywy

Konkurs pn. „Zielone inicjatywy dla środowiska” - lokalne międzypokoleniowe inicjatywy”
Celem konkursu jest podniesie aktywności oraz wiedzy w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz zieleni oraz wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza i różnorodności biologicznej.

O "Zielonych inicjatywach dla środowiska" mówi Iwona Marczak - Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem - Zachęcamy do wysłuchania
Dziękujemy KRDP FM za promocję naszych działań.
 
Lista laureatów konkursu:
1. Fundacja "Bez Granic" gm. Nowy Duninów
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach "Cieślanki" gm. Bodzanów
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzu gm. Mała Wieś
4. Ochotnicza Straż Pożarna Mała Wieś gm. Mała Wieś
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo gm. Radzanowo
6. Stowarzyszenie Nasze Kosino gm. Radzanowo
7. Sołectwo Ramutowo - Święcieniec gm. Słupno

W ramach inicjatyw powstaną mini ogrody, utworzone przez grupy wielopokoleniowe. 
Wartość każdej inicjatywy to 6000,00 zł.
 
Ogłoszenie:
Zachęcamy do udziału w konkursie polegającym na realizacji inicjatyw ekologicznych przez grupy wielopokoleniowe, które utworzą mini ogrody w swojej miejscowości.

Zakładamy, że grupy inicjatywne składające się z wolontariuszy wielopokoleniowych założą mini ogrody z roślin miododajnych, głównie krzewów, wieloletnich bylin.
Łącznie planujemy sfinansować 7 inicjatyw ekologicznych polegających na aranżacji miejsc ogólnodostępnych.

Szczegóły:

 Regulamin Konkursu - pobierz...

 Karta - pobierz...


11. Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja II


12. Konkurs pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich”


13. „Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - edycja II


14.  Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych - gala sumująca projekt


15. Działania promocyjne:
– X Baner;
 
– Tabliczki informacyjne pn. „Zielone inicjatywy dla środowiska” szt.7
– Lokalne międzypokoleniowe inicjatywy - tabliczki promujące lokalne międzypokoleniowe inicjatywy, które będą opatrzone trwale w widocznym miejscu nadrukiem z nazwą działania oraz informacją o finansującym i logotypami.

16. Rozwój instytucjonalny organizacji – zakup laptopa wraz z oprogramowaniem – sztuk 1 oraz drukarki – sztuk 1.


 
 
Zadanie publiczne pn. „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim” realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030


 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com