O nas

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" powstała w kwietniu 2002 roku w wyniku programu „Fabryka Inicjatyw - Fundusze Młodych” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wstępnie jako Koalicja a od roku 2004 posiadamy osobowość prawną.

Zarząd Fundacji:

 1. Prezes Zarządu: Iwona Marczak
 2. Członek Zarządu: Dariusz Winiarski
 3. Członek Zarządu: Hanna Stańczyk

Rada Fundacji:

 1. Ewa Smuk Stratenwerth
 2. Ludwik Ryncarz
 3. Joanna Augustowska
 4. Aleksandra Głowacka
 5. Dariusz Zalewski
 6. Tomasz Skorupski
 7. Leszek Uchniewski
 8. Piotr Zgorzelski

Misją Funduszu jest tworzenie partnerstwa lokalnego zrzeszającego organizacje, samorząd, instytucje oraz przedstawicieli biznesu, którego celem jest doprowadzenie do stanu, w którym społeczności lokalne staną się społecznością wystarczająco daleko patrzącą, elastyczną i wystarczająco mądrą, aby utrzymać swoje naturalne, ekonomiczne, społeczne i polityczne systemy wspierające.

 STATUT pobierz...

Celem Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Płockiej przez wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne.

Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze Regionu Płockiego, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation.


Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
 swymi działaniami odpowiada na najważniejsze problemy społeczności lokalnych, zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Wspieramy społeczności z terenów wiejskich poprzez konkursy grantowe oraz młodzież prowadząc programy stypendialne i grantowe. Propagujemy ideę wolontariatu, wykonując prace społecznie użyteczne na rzecz Ziemi Płockiej. W swoich działaniach zachęcamy młodych ludzi do tworzenia programów, dzięki którym mogą zrealizować własne marzenia.


Fundusz zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne. Prowadzone projekty są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej Płocka.

Realizując projekty edukacyjno - społeczne wychodzimy naprzeciw potrzebom jakie są w naszym regionie, przez co jesteśmy organizacją rozpoznawalną i godną zaufania, świadczą o tym liczne nagrody, podziękowania, artykuły prasowe.

W efekcie naszych działań wyzwalamy społeczną energię, umożliwiając lokalnej społeczności integrować się oraz doświadczać tego jak wiele można zrobić wspólnymi siłami dla siebie i innych.  


PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku

W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku - od 2007r).


 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com