Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości na temat wpływu jakości powietrza i hałasu na zdrowie człowieka oraz możliwości ograniczenia tych dwóch czynników w środowisku i podjęcia indywidualnych zamian przez każdego z nas.

Działania projektowe skierowane są do:

 1. dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka oraz powiatu płockiego, a ich efekty będą prezentowane dla całych społeczności szkolnych i lokalnych (rówieśników, rodziców, nauczycieli)
 2. ogółu społeczeństwa - odbiorcy spotu.

Działania projektowe związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem realizowane są poprzez:

1. Zajęcia edukacyjno - warsztatowe dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem.

Ponad 250 dzieci i młodzieży bierze udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez fundację.
Poruszamy w nich dwa zagadnienia, pierwszy to: "Zanieczyszczenie powietrza, hałas a środowisko", drugi to : „Wpływ roślinności na jakość powietrza”.
 
W czasie warsztatów dzieci zdobywają wiedzę m.in. o tym, co to jest smog i czy jest groźny dla zdrowia ludzi, jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza i jaki jest ich wpływ na nasze zdrowie; co to jest niska emisja, hałas;jakie są źródła i metody przeciwdziałania hałasowi; jakie są zapisy ustawy antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i o co w tym chodzi? oraz wiele innych tematów.
Uczestnicy mogą się dowiedzieć skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza oraz co można zrobić by minimalizować ich emisję.
Ciekawą formą edukacji jest dla uczestników samodzielne sadzenie roślin oczyszczających powietrze, które uczestnicy zabierają ze sobą do klas i sal edukacyjnych.
W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież z terenu m. Płocka i powiatu płockiego, które realizują inicjatywy oddolne pn. Zanieczyszczenie powietrza, hałas a środowisko.2. Zanieczyszczenie powietrza, hałas a środowisko - inicjatywy oddolne - szt.10 prowadzone przez dzieci i młodzież szkolną pod kierunkiem edukatora.

Uczestnicy warsztatów podejmą próbą realizacji oddolnych inicjatyw szerzących wiedzę na temat smogu, niskiej emisji i hałasu. Celem tego typu działań jest zbudowanie siatki szkolnych liderów opinii, którzy będą odpowiedzialni za rozpowszechnianie informacji o niebezpieczeństwach wynikających z nadmiernej emisji zanieczyszczeń powietrza i wpływie hałasu na nasze zdrowie oraz środowisko.
Nagroda - oczyszczacz powietrza dla każdej z 10 placówek oświatowych.
 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie - Agnieszka Pikoń
 2. Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ZS Wyszogród
 3. Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
 4. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku
 5. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku Dorota Kociemska
 6. Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
 7. Szkoła Podstawowa w Podgórzu
 8. Przedszkole Niepubliczne ''Promyczek'' w Zaździerzu
 9. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 10. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku.

Inicjatywy oddolne realizowane w ramach projektu

 1. Działania szkół - pobierz ...

Prezentacje:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie 
  - prezentacja mp4

 2. Przedszkole Niepubliczne ''Promyczek'' w Zaździerzu 
  - prezentacja pdf 
  - prezentacja mp4

 3. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku
  - prezentacja pptx  
  obejrzyj mp4

 4. Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 
  - prezentacja mp4

 5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
  - prezentacja pptx

3. Spot na telebimie LED pn. "Zanieczyszczenie powietrza, nadmierny hałas szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku" - kampania edukacyjna dla ogółu społeczności. 

4. Zanieczyszczenie powietrza, hałas a środowisko - spotkanie podsumowujące projekt. Zadanie publiczne pn. "Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com