Turystyka kulturowa czyli podróż dla osobistego wzbogacenia

Projekt skierowany jest do mieszkańców terenu powiatu płockiego, sierpeckiego i miasta Płocka.

Pragniemy zachęcić mieszkańców naszego regionu do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.
W ramach projektu odbywają się następujące działania:

1. „Miodobranie w mazowieckich pasiekach"
Program podzielony był na część pokazową oraz warsztatową. W pierwszej części programu na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej, w otoczeniu przepięknej przyrody odbyły się pokazy pszczelarskie. Pszczelarze prezentowali czynności związane z pozyskiwaniem miodu, między innymi: odsklepianie wosku z ramek, wirowanie miodu oraz zakładanie węzy w ramkach. Podczas przedsięwzięcia zaprezentowano produkty pszczele oraz akcesoria pszczelarskie.


W drugiej części odbyły się warsztaty na terenie pasieki edukacyjnej, którym przewodniczyli profesjonalni pszczelarze. Podczas warsztatów uczestnicy poznali dobroczynne właściwości produktów pszczelich, zgłębili wiedzę o pszczołach oraz rolę jaką pełnią w przyrodzie. Poznali proces powstawania miodu, produktów pszczelarskich oraz ciekawostki dotyczące inteligencji rojowej i super organizmu rodziny pszczelej, znaczenia zapylania roślin dla gospodarki i hodowli pszczół samotnic. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się jak założyć własną pasiekę, jakie wybrać ule oraz jakiej rasy i linii pszczoły będą odpowiednie.

2. „Żniwa na Mazowszu"
Program był podzielony na część pokazową oraz warsztatową.
Podczas części pokazowej zaprezentowano uczestnikom tradycyjne metody przetwarzania zbóż na produkty niezbędne w gospodarce chłopskiej (ziarno, mąka, sieczka, kasze). Co więcej odbyły się pokazy; koszenia kosą i kosiarką konną, podbierania zboża sierpem, wiązania snopów i ustawiania styg. Ponadto uczestnicy wzięli udział w warsztatach młócenia zboża cepami, oczyszczania ziarna za pomocą wialni oraz mielenia ziarna w żarnach.


Część warsztatowa dotyczyła tworzenia tradycyjnych pająków ludowych. Dawniej pająki wykonywano z surowców dostępnych zimą tj. słomy, fasoli, grochu, itp. Symbolizowały one płodność, urodzaj oraz szczęście w nowym roku. Pod okiem trenerek uczestnicy wykonali samodzielnie konstrukcje inspirowane tradycyjnymi pająkami. Do wykonania pająków użyto plastikowych słomek do napojów.

3. „Jesienne wykopki”
Wydarzenie składające się z dwóch części. Część I pokazowa jest przedsięwzięciem ukierunkowanym na pokazaniu dawnych prac polowych m.in. kopania ziemniaków za pomocą motyk i kopaczki konnej, pokazy orki konnej i bronowania, kiszenia kapusty oraz sortowania ziemniaków.Druga prowadzona pod kierunkiem plecionkarzy-koszykarzy polega na nauce uczestników warsztatów splotów plecionkarskich z wierzbowych gałązek w efekcie których powstają miski, pojemniki, osłonki, małe koszyki.
Warsztaty w Muzeum wsi Mazowieckiej dostarczają uczestnikom wiedzy i rozrywki oraz wzbogacają podróżnicze doświadczenie. Ponadto zorganizowane wyjazdy dają szansę żywego uczestnictwa w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych. Natomiast podczas warsztatów uczestnicy zyskują praktyczną wiedzę z zakresu pszczelarstwa, plecionkarstwa i sztuki ludowej.

4. Działania promocyjne.
Projekt będzie promowany poprzez X -Baner z nazwą zadania oraz plecaki z linką, które przygotowane zostały dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych i warsztatów.


Zadanie publiczne pn. „Turystyka kulturowa czyli podróż dla osobistego wzbogacenia" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com