WITAMY arrow O FUNDACJI
środa, 05 październikaa 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Fundacja

 

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”
KRS 0000216768

Grzybów 1/2, 09-533 Słubice

Biuro w Płocku
Płock 09-400, ul. Bielska 57a, lokal 212
www.mlodzirazem.pl
e-mail:

Zarząd Fundacji:
Prezes:
Iwona Marczak
Członek: Dariusz Winiarski
Członek: Hanna Stańczyk


Rada Fundacji:
1. Ewa Smuk Stratenwerth
2. Ludwik Ryncarz
3. Joanna Augustowska
4. Aleksandra Głowacka
5. Dariusz Zalewski
6. Tomasz Skorupski
7. Leszek Uchniewski
8. Piotr Zgorzelski


Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" powstała w kwietniu 2002 roku w wyniku programu „Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wstępnie jako Koalicja a od roku 2004 posiadamy osobowość prawną.

Misją Funduszu jest tworzenie partnerstwa lokalnego zrzeszającego organizacje, samorząd, instytucje oraz przedstawicieli biznesu, którego celem jest doprowadzenie do stanu, w którym społeczności lokalne staną się społecznością wystarczająco daleko patrzącą, elastyczną i wystarczająco mądrą, aby utrzymać swoje naturalne, ekonomiczne, społeczne i polityczne systemy wspierające.

Celem Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Płockiej przez wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne.

Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze Regionu Płockiego, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation.


Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
swymi działaniami odpowiada na najważniejsze problemy społeczności lokalnych, zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Wspieramy społeczności z terenów wiejskich poprzez konkursy grantowe oraz młodzież prowadząc programy stypendialne i grantowe. Propagujemy ideę wolontariatu, wykonując prace społecznie użyteczne na rzecz Ziemi Płockiej. W swoich działaniach zachęcamy młodych ludzi do tworzenia programów, dzięki którym mogą zrealizować własne marzenia.

Fundusz zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne. Prowadzone projekty są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej Płocka.

Realizując projekty edukacyjno-społeczne wychodzimy naprzeciw potrzebom jakie są w naszym regionie, przez co jesteśmy organizacją rozpoznawalną i godną zaufania, świadczą o tym liczne nagrody, podziękowania, artykuły prasowe.

W efekcie naszych działań wyzwalamy społeczną energię, umożliwiając lokalnej społeczności integrować się oraz doświadczać tego jak wiele można zrobić wspólnymi siłami dla siebie i innych.