WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


"My dla regionu II"

„MY DLA REGIONU”

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” zaprasza dzieci i młodzież
z terenów powiatów:
płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego  i miasta Płocka
do udziału w projekcie „My dla regionu”

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.
Pragniemy aby dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie, zainteresowała się postaciami i miejscami historycznymi regionu.  Zaczęła mówić o ludziach, którzy według nich zasługują na miano autorytetów, aby przedstawiła postacie, osoby których wartości są dla nich ciągle żywe. Naszym zamierzeniem jest aby dzieci i młodzież „odnalazła” w swoim regionie osoby, które tworzyły fakty historyczne, są autorami licznych dzieł, są działaczami społecznymi czy politykami, bohaterami opowieści, lektur. Często jest tak, iż nic nie wiemy o ludziach, którzy żyli w naszym regionie. Warto więc mówić o wydarzeniach, wskazać przypomnieć tych co tworzyli naszą regionalną historię. Chcemy także, aby dzieci i młodzież wskazały ciekawe, ważne, historyczne  miejsca regionu.

Cel:
• budowanie świadomości regionalnej wśród mazowieckiej młodzieży i w społecznościach lokalnych,
• promocja mazowieckiego dziedzictwa kulturowego,
• zachęcenie dzieci i młodzieży do odkrywania własnego dziedzictwa, nauczenie młodzieży aktywności w kreowaniu obrazu, wizerunku swojego miejsca zamieszkania,
• utożsamianie się z regionem,
• zachęcenie do integracji na rzecz polepszenia stanu otoczenia i zajmowanie się sprawami regionu, miasta,
• zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej zabawy i pochwalenia się swoją okolicą,
• zwiększenie aktywności młodzieży w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej,
• stworzenie narzędzi umożliwiających podejmowanie przez młodych ludzi inicjatyw lokalnych.

Adresaci:
• uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z części województwa mazowieckiego: powiaty płocki, sierpecki, sochaczewski, gostyniński, płoński i miasto Płock.
• dzieci i młodzież działająca przy instytucjach angażujących się w życie społeczne naszego regionu – GOK, GCI, organizacjach pozarządowych (np. OSP).

Warunki uczestnictwa w projekcie:
• do 30 czerwca
 2010r. - zgłoszenie udziału  projekcie (Załącznik nr 1).
• lipiec – wrzesień 2010r. – praca zgłoszonych grup w  lokalnym środowisku.
Zadaniem każdej zgłoszonej grupy będzie zebranie informacji o ludziach tworzących historie regionu, lokalnych autorytetach, patronach szkół, których życie i twórczość związana jest z regionem a także ciekawych, ważnych, historycznych  miejsc regionu.
• październik 2010r. – nadsyłanie prac do biura Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.
Grupy, zabrane przez siebie informację, przekażą w opracowanej formie do biura Funduszu wraz z kartą udziału w projekcie (Załącznik nr 2) i oświadczeniem (Załącznik nr 3).

Kategorie nadsyłania prac:
I  kategoria: film, prezentacja multimedialna.
II kategoria: folder, ulotka.
III kategoria: krótka informacja- np. plakat.
*    do prac nadesłanych w kategoriach  II i III konieczne jest dołączenie ich wersji elektronicznej. 
*    wszystkie informacje zawarte w opracowaniach powinny mieć podane źródło.
• wrzesień – październik 2010r. - prezentacja przez zespoły opracowanych  prac - historii osób o których należy pamiętać, miejsc które warto odwiedzić -  w lokalnym środowisku np. podczas szkolnych uroczystości, lokalnych festynów.
• grudzień 2010r. – podsumowanie projektu, wręczenie nagród i wyróżnień najaktywniejszym grupom, prezentacja mapy.

Nagrodzone zostaną prace najaktywniejszych grupy. Komisja będzie oceniała na podstawie nadesłanych prac oceniając ich wartość merytoryczną i jakość wykonania jak również na podstawie załączonego opisu podjętych działań.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą umieszczone na wirtualnej mapie promującej osobowości i miejsca regionu.
Mapa będzie znajdować się na specjalnie utworzonej podstronie na
www.mlodzirazem.pl

Wszelkie informacje o projekcie można otrzymać pod nr tel.  24 268-37-74 lub wysyłając pytania na adres e-mail .

Osoby do kontaktu: Emilia Cybulska, Iwona Marczak

Dokumenty do pobrania:

• regulamin - pobierz ... pobierz ...
• zgłoszenie udziału w programie (Załącznik nr 1) - pobierz ... pobierz ...
• karta udziału w programie (Załącznik nr 2) - pobierz ... pobierz ...
• oświadczenie (Załącznik nr 3) - pobierz ... pobierz ...

dl

Program „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” i
 Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku