WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Program Stypendiów Pomostowych 2010/2011

W dniu 15 października 2010r. Komisja Stypendialna segmentu II Programu Stypendiów Pomostowych ogłosiła listę stypendystów.

Decyzją Komisji Stypendialnej, spośród nadesłanych kandydatów przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", stypendia otrzymały 3 osoby:

Żaklina Krysiak - Nieborzyn

Magdalena Domańska - Bledzewo

Ewa Strześniewska - St. Proboszczewice

Gratulujemy !!!

 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2010/2011.

Segment II skierowany jest do maturzystów 2010, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

• zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
• pochodzą ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:
(na terenie powiatów: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski);
• pochodzą z rodzin o niskich dochodach;
• osiągają dobre wyniki w nauce;
posiadają rekomendację organizacji lokalnej - 
(w tym celu prosimy o kontakt z  biurem Fundacji, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock).


Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek, Oświadczenie, zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych i dołącz dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2010 r., kopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia.

• Regulamin - pobierz... (52.17 KB)
• Zgoda na przetwarzanie danych - pobierz... (20.08 KB)
Wniosek - pobierz... (29.20 KB)
• Oświadczenie - pobierz... (39.48 KB) 
• Algorytm
 - pobierz... (28.50 KB)
 
Termin składania wniosków upływa 13 sierpnia 2010 roku.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock


Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Fundatorzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu "Dyplom z marzeń".