WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi

Projekt „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”.

Partnerzy:
• Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” – realizator projektu,
• Gmina Bodzanów,
• Gmina Słubice.
• Stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz szkoły z terenu gmin: Bodzanów, Słubice, Wyszogród, Mała Wieś.


Zapraszamy do udziału w projekcie „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”, który realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2012 – 30 września 2013r.

Adresatami projektu są: społeczności z gmin nadwiślańskich, dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice, nauczyciele, rady sołeckie, radni gminni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Koła Gospodyń Wiejskich, Związki Emerytów i Rencistów.
Ponadto instytucje, organizacje i mieszkańcy - innych gmin, uczestniczący w warsztatach plenerowych m.in. wiankach, Festiwalu Kultur i Smaków, a także specjalnie wyodrębnione grupy adresatów istotne dla realizacji przedsięwzięcia oraz turyści.

Projekt ma na celu zintegrować cztery gminy: lewobrzeżne Słubice oraz położone na prawym brzegu Wisły Bodzanów, Małą Wieś i Wyszogród. Chodzi o to, by mieszkańcy przypomnieli sobie bogatą, wielokulturową przeszłość tych terenów.

Działania jakie zaplanowaliśmy w ramach projektu, to:

I. Inauguracja projektu - Sobótka – Wianki. - czytaj ...
Termin: 23 czerwca 2012.
Miejsce: Wiączemin Polski nad Wisłą, miejsce po osadnikach niemieckich.
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, odbyło się w dawnym Kościele Ewangelickim w Wiączeminie Polskim.
W programie zaplanowaliśmy wykład nt. „Wielokulturowość w krajobrazie i w pamięci”, Koncert pieśni polskich i niemieckich, nabożeństwo ekumeniczne, koncert, spektakl muzyczny „Skrzypek na Dachu” i wystawę. Całość zakończyliśmy wspólnym puszczaniem wianków na Wiśle.
Święto Jana nawiązuje do tradycji odpustów, dla społeczności lokalnej, uczestników projektu.

II. Warsztaty plenerowe pn. „Młodzi na wielokulturowym szlaku”.
Termin: 3-7 lipca 2012 r.
Miejsce:
• Grzybów – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie.
• Wiączemin Polski (teren, gdzie znajduje się dawny ewangelicki kościół po osadnikach niemieckich i inne ślady osadnictwa tzw. olenderskiego).
Celem pleneru jest poznanie wielokulturowego i przyrodniczego dziedzictwa naszej nadwiślańskiej gminy, poprzez zajęcia: plastyczne, etnograficzne, fotograficzne, muzyczne, ornitologiczne, a jednocześnie ciekawe i kreatywne spędzenie czasu wolnego przez grupę nastolatków z terenu wiejskiego, co pozwoli im odkryć piękno i wartość swojej małej ojczyzny.

III. Warsztaty terenowe - Żniwa w skansenie. - czytaj ...
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Termin: 5 sierpnia 2012 r.
Uczestnicy z gminy Słubice.
W pierwszą niedzielę sierpnia w skansenie odbywa się impreza plenerowa, której celem jest przybliżenie dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż oraz zaprezentowanie tradycyjnych metod ich obróbki.
Wszystkie pokazy/warsztaty odbywają się w naturalnej scenerii wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX wieku z użyciem autentycznych narzędzi i urządzeń pochodzących ze zbiorów Muzeum.

IV. Warsztaty terenowe – Wykopki. - czytaj ...
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Termin: 2 września 2012
Uczestnicy z gminy Bodzanów.
Celem imprezy jest przybliżenie jesiennych prac polowych, wykonywanych na wsi w XIX i na początku XX wieku. Tłem pokazów będzie wieś mazowiecka przełomu XIX i XX wieku.

V. Warsztaty pn. "Wyprawa odkrywców".
Termin: wrzesień – październik 2012r.
Miejsce: Bodzanów, Mała Wieś, Słubice, Wyszogród.
Celem warsztatów „Wyprawa odkrywców” będzie przybliżenie zagadnienia wielokulturowość, gdyż wielokulturowość jest niezbędnym elementem współczesnego świata. Warsztaty zostaną zakończone zapoznaniem się z miejscami charakterystycznymi dla danej miejscowości świadczącymi o jej wielokulturowej przeszłości.

VI. Warsztaty pn. „Polskie tańce narodowe i regionalne”.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu Gminy Słubice i Bodzanów.
Dla uczestników warsztatów z Ciesiel i Łętowa konieczny będzie zakup strojów ludowych dla  zespołów – 30 kpl.
Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych nauką emisji głosu i śpiewu ludowego, chcących lepiej poznać i rozwinąć swoje wokalne możliwości, oraz zainteresowanych poznaniem tradycji śpiewu i charakterystycznych elementów techniki śpiewaczej regionu.

Warsztaty w Łetowie

1

2

3

VII.  Warsztaty folklorystyczne pn. „Spotkania z folklorem”.
Termin: sierpień – październik 2012 r.
Uczestnikami będą członkinie zespołu ludowego „Grzybowianki", które podejmują od wielu lat aktywne działania by piękne pieśni ludowe nie zostały zapomniane.
Efektem warsztatów będzie płyta z pieśniami regionalnymi, ludowymi i biesiadnymi.

VIII.  Spotkania folklorystyczne.
Termin: październik 2012 – marzec 2013 r.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu Gminy Słubice, Bodzanów i Cieśle oraz dorośli z Gminy Słubice.
Prezentacja tańców ludowych prezentowanych przez dzieci, młodzież  i dorosłych będzie miała miejsce na spotkaniach z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka, Dnia Babci i Dziadka, festynów rodzinnych, w odwiedzinach u mieszkańców DPS, Przeglądzie Zespołów Ludowych.

IX. Warsztaty teatralne – jasełka olenderskie.
Termin: grudzień 2012 – styczeń 2013 r.
Efektem warsztatów będzie spektakl teatralny – jasełka olenderskie pn. „Trzej Królowie” wg. tekstów odnalezionych przez Karla Juliusa Schröera w Oberűfer (pochodzą one z czasów średniowiecznych - jedna z części jasełek).  Były one grane przez ludowych aktorów-amatorów w okresie bożonarodzeniowym. Zapis nutowy jest autorstwa Leopolda van der Palsa. Nasi niemieccy osadnicy znad Wisły znali i grali te jasełka, dlatego chcemy je odtworzyć. Teksty te spolszczyli nasi wielonarodowościowi wolontariusze.
Polskie tłumaczenie zawdzięczamy Peterowi Stratenwerthowi z Grzybowa. Jasełka przygotowane będą pod okiem zawodowych instruktorów teatralnych i muzyka. Spektakl będzie prezentowany w szkołach na terenie 4 gmin oraz na uroczystościach gminnych.

1

2

3

4

X. Warsztaty teatralne – nt. „Przedwojenny kabaret”.
Termin: grudzień 2012 – styczeń 2013 r.
Uczestnikami warsztatów będzie młodzież z terenu gminy Bodzanów i Wyszogród.
Efektem warsztatów będzie spektakl przedstawiający popularne przedwojenne skecze kabaretów polskich i żydowskich, przygotowane pod kierunkiem aktora Teatru im. Szaniawskiego w Płocku.
Spektakl będzie prezentowany w szkołach na terenie 4 gmin, na uroczystościach gminnych oraz podczas podsumowania projektu.

1

2

3

4

XI. Warsztaty pn. „Łączymy pokolenia”.
Termin: marzec – kwiecień 2013 r
Zajęcia z historykiem i etnografem połączone z warsztatami rzemieślniczymi odbędą w szkołach z udziałem lokalnej społeczności z terenu Gminy Mała Wieś, Wyszogród.

XII. Warsztaty tematyczne pn. „Sytuacji dziecka wiejskiego na przełomie XIX/XX wieku”.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Termin: czerwiec 2013 r.
Uczestnicy z gminy Mała Wieś i Wyszogród.

XIII. Plener malarski „Piękno architektury mojej miejscowości”.
Termin: czerwiec 2013 r.
Uczestnicy: dzieci z terenu Gminy Słubice. 
Celem głównym  projektu jest wdrażanie dzieci i młodzieży z Gminy Słubice do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym  poprzez aktywny udział w zajęciach organizowanych w ramach wolnego czasu.

XIV. Warsztaty pn. „Rękodzieło ludowe”.
Termin: kwiecień - lipiec 2013 r.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu Gminy Słubice.
Celem warsztatów jest szeroka prezentacja mazowieckiego rękodzieła ludowego w aktywnej formie. Uczestnicy, pod kierunkiem artystki  ludowej, własnoręcznie wykonają tradycyjne wycinanki. Poprowadzone zostaną również zajęcia szydełkowania.

1 

2

3 

4

5 

6

7 

8

XV. Warsztaty fotograficzno–dziennikarskie.
Termin: kwiecień - lipiec 2013 r.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu Gminy Słubice, Bodzanów,  Wyszogród,
Mała Wieś .
Młodzież pod okiem specjalistów od wybranych technik nauczy się sztuki fotografowania oraz przeprowadzi wywiady z najstarszymi mieszkańcami gmin.

XVI. Konkurs pn. „By czas nie zaćmił”. - czytaj ...
Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu działania projektu.
Termin realizacji: listopad 2012 r. - lipiec 2013 r.
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o kulturze i historii regionu, jego wyjątkowych mieszkańcach, obyczajach, tradycjach, zabytkach, wzmocnienie więzi młodego pokolenia z ich „Małą Ojczyzną”, integracja międzypokoleniowa, uratowanie od zapomnienia cennych informacji i/lub dokumentów będących w posiadaniu starszych pokoleń naszego regionu.
Prace zebrane w konkursie zostaną wykorzystane w publikacji w zeszytach historycznych nt. wielokulturowości Gmin.

XVII. Publikacja wraz z płytą CD pn. „Pieśni i przyśpiewki ludowe – Grzybowianki” w nakładzie 200 egz.
Termin realizacji: październik – grudzień 2012r.
Publikacja wraz z CD przedstawiać będzie pieśni i przyśpiewki z regionu, ludowe i biesiadne, oraz zasłyszane melodie wraz z muzyką instrumentalną w wykonaniu zespołu Grzybowianki.

XVIII. Publikacja  „My dla regionu” nt. wielokulturowości Gmin: Słubice, Bodzanów,  Mała Wieś, Wyszogród w nakładzie  600 egz.
Termin: VII – VIII 2013 r.
Publikacja będzie podsumowaniem projektu. Będzie zawierała opis nadwiślańskiej wielokulturowości i bogactwa regionu, roli Wisły w rozwoju gmin, zbiór ważnych, historycznych informacji.
Uczestnicy projektu zbiorą informacje o najbardziej znanych zwyczajach, świętach religijnych i świeckich, występujących w ich rodzinnej wsi, gminie. Przedstawią obrzędy, towarzyszące zaślubinom, weselom, chrzcinom, pogrzebom, itp. przeprowadzą rozmowy o nich z dziadkami, babciami lub wujkami.

XIX. Festiwal kultur i smaków w Słubicach z udziałem wszystkich partnerów oraz lokalnych społeczności z 4 gmin.
Termin: wrzesień 2013 r.
Miejsce: gmina Słubice.

Spotkanie będzie miało charakter otwartej imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej, podsumowującej realizację projektu. Odbędzie się wernisaż działań powarsztatowych, prezentacja twórców ludowych, występ zespołu ludowego „Grzybowianki” oraz ludowych zespołów młodzieżowych. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.
Iwona Marczak- Prezes Zarządu
Fundacja FLZP „Młodzi Razem”
Grzybów ½
www.mlodzirazem.pl
e-mail:


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego FIO

FIO