WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Dla regionu płockiego - aktywna edukacja stacjonarna i terenowa

Zadanie realizowane poprzez organizację 20 warsztatów dla 493 osób oraz zakup sprzętu.

Wyszczególnienie:
I. Organizacja 5 warsztatów dla 149 osób pn. „Walory przyrodniczo – krajobrazowe doliny Skrwy Prawej i BPK”
Cel: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat walorów przyrodniczych, wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe.
Program:
1.Zwiedzanie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego UW w Murzynowie.
1.1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem stacji meteorologicznej.
1.2.Zapoznanie się z funkcjonowaniem instalacji ekologicznych: przydomowej oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych.
2.Spacer jarem w Cierszewie.
2.1.Omówienie historii geologicznej Parku.
2.2.Omówienie istoty globalnego ocieplenia.
3.Przejście dydaktyczną ścieżką przyrodniczo-leśną w rezerwacie „Sikórz” – 9 przystanków:

II. Organizacja 5 warsztatów dla 134 osób  pn. Szkoła Liderów- warsztaty dla młodzieży.
Tematyka zajęć:
1/ Ochrona środowiska – poruszane zagadnienia; leśnictwo, prawo ochrony środowiska, kompetencje władz rządowych i samorządowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska, dostęp do informacji o środowisku, edukacja przyrodnicza, zrównoważony rozwój, rady na odpady.
2/ Edukacja konsumencka.
Tytuł: Wybrane elementy edukacji konsumenckiej - „Wiem, co jem"
Temat: Etykieta na produktach spożywczych źródłem informacji.

III. Organizacja 10 warsztatów (łącznie 25 godzin) dla 210 osób  pn. „Edukacja na rzecz przyszłości świata”.
Tematyka:
1.Ekologia mieszczucha - czyli co możemy zrobić w domu w szkole, ażeby nie wpływać negatywnie na środowisko.
2.Jak oszczędzać energię w domu?
3.Kupuj odpowiedzialnie!
4. Ekoznaki
5.Góra śmieci rośnie - Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle
6.Wykonanie opakowań z makulatury – jako przykład domowego recyklingu.

IV. Doposażenie bazy edukacyjnej.
Wyszczególnienie:
1)Laptop z oprogramowaniem -  sztuk – 1,
2)Rzutnik multimedialny -  sztuk – 1,
3)Flipchart magnetyczny – suchościeralny -  sztuk – 1,

Efekt ekologiczny:
Projekt zakładał zaangażowanie około 493 uczestników.
1.Wykształconych zostanie 149 młodocianych przewodników po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.
2.Wykształcenie grupy 134 liderów środowiskowych, animatorów społecznych zostanie przeszkolonych podczas warsztatów przez trenerów w zakresie ochrony środowiska, edukacji konsumenckiej.
3.Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej ok. 210 osób (dzieci i młodzieży) w zakresie edukacji konsumenckiej, ekologii, oszczędzania energii.
4.Przeprowadzenie 20 warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania mających trwały wpływ na aktywność młodzieży i dzieci wobec środowiska.
5.Przybliżenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych parków krajobrazowych poprzez warsztaty terenowe.
6.Poznawanie: gatunków roślin, zwierząt, praw natury, sposobów przetrwania w środowisku naturalnym
7.Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie nowoczesnych programów kształcenia.
8.Stworzenie bazy technicznej poprzez zakupienie 3 sztuk sprzętu tj. laptopa, rzutnika multimedialnego oraz flipchartu.

 

 

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

"Dla regionu płockiego - aktywna edukacja stacjonarna i terenowa"