WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY ...

WYDAWNICTWO PN.: "DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY - BOGACTWEM PRZYRODY, HISTORII, MIEJSC I LUDZI"

O Wiśle i jej dolinie można i trzeba pisać nieskończenie

Wynika to z najprostszej konstatacji dotyczącej tej rzeki. W relacji do naszego życia jest to twór przyrody wieczny i jednocześnie stale zmieniający się. Powinniśmy więc dolinę i rzekę wciąż poznawać, utrwalać wszelkie pozytywne do niej relacje, szukać najlepszych pomysłów kontaktu z nią i wynajdywać okazje do wzbogacania listy korzyści związanych z wiślanym sąsiedztwem.
Ale potrzebna jest także refleksja nad faktem, że wiślane wiadomości płyną do nas nieprzerwanie na podobieństwo rzecznego nurtu. Corocznie ukazuje się w Polsce parę grubszych i niezliczone mrowie cieńszych tekstów, w różny sposób opisujących rzekę i jej otoczenie, zwykle także zawierających myśli i troski, propozycje i obawy, wyznania zachwytu i obietnice. Nawet piszący te słowa w tym samym 2014 roku już dwukrotnie sięgał po pióro, by oddać naszej narodowej rzece należną uwagę.

Dlatego poniższe rozdzialiki skonstruowano ze świadomymi ograniczeniami. Przede wszystkim czytane akapity dotyczą Wisły Mazowieckiej, a szczególnie dolnej jej części, czyli Wisły Płockiej. Wybrano także wiadomości i komentarze szczególnie aktualne i nie zawsze powszechnie powtarzane. Starano się umieścić zdania mniej pospolite, dodać coś do powodzi słów o Rzece. Tym samym pominięto wiele wieści, które są oczywiste, czasami nawet nużące, może także zbędne. Zaryzykowano kilka sformułowań prognostycznych, może nawet nieco życzeniowych. Miejmy nadzieję, że budzących lub wzmacniających naszą odpowiedzialność za wieczne piękno i trwały pożytek z Wisły.
Najpierw nazewnictwo. Imię najważniejszej polskiej rzeki ma co najmniej dwa tysiące lat. Drzemie więc w czasach, gdy zamieszkujące dzisiejsze Mazowsze ludy nie miały nic wspólnego z Polakami. W okresie tym dorzecze Wisły zasiedlone było od południa przez różne plemiona celtyckie, a od północy przez plemiona wschodniogermańskie. Pierwsza oficjalna wzmianka spisana po łacinie pochodzi z samego końca minionej ery, prawdopodobnie z roku siódmego. Zapisana została na mapie Agryppy, ale też w wielkim źródle wszelakich przyrodniczych wieści „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego. Nazwano wtedy naszą główną rzekę Viscla, czyli bardzo podobnie do używanego dziś przez niektórych cudzoziemców: Vistula. Oznacza to, że nazwa była dobrze utrwalona, gdyż w tamtych czasach często wprowadzano nazwy geograficzne wód, gór, a nawet obszarów jako propozycje autorów map czy opisów, gdyż obiekt bywał nazywany przez miejscowych różnie, lub nawet nie miał sensownego określenia; ludność używała terminów ogólnych (woda, rzeka). Viscla, a od V w. Vistla nie oznacza ani rzeki ani nie ma związku z wodą.
 (...)
 

Więcej w albumie 

 

DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY
BOGACTWEM PRZYRODY, HISTORII, MIEJSC I LUDZI

  

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10300,00 zł. Umowa dotacji nr 0778/14/EE/D z dnia 7/11/2014r.