WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE - ZABŁYŚNIJ PRZYKŁADEM

 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gmin Regionu Płockiego poprzez pokazanie w teorii i praktyce zasad bezpieczeństwa na drodze, zarówno pieszych jak i kierowców oraz naukę pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzację bezpiecznych zachowań na drodze oraz działań profilaktycznych zmniejszających ilość wypadków. Poprzez edukację i informowanie społeczności chcemy wpłynąć na wyobraźnię rodzin tj; dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz osób powyżej 55+ jako uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych.

Poprzez projekt stworzymy narzędzia, które ułatwią społeczności Regionu Płockiego w przełamaniu barier w niesieniu pomocy potrzebującym, uświadomimy niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, że ich bezpieczeństwo na drodze zależy także od nich samych, promując wśród pieszych i rowerzystów noszenie elementów odblaskowych, które poprawiają ich widoczność na drodze, uświadomimy społeczeństwu potrzebę nauki pierwszej pomocy - poprzez organizację pokazów, rozdawnictwo różnorodnych materiałów promocyjnych, organizację pokazów pierwsze pomocy jako formy popularyzacji pierwszej pomocy przedmedycznej.

W efekcie uczestnicy projektu będą znać zasady bezpieczeństwa na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umieć rozpoznać zagrożenia dla życia poszkodowanego oraz udzielić pomocy poszkodowanym.
Projekt prowadzony będzie przy zaangażowaniu policji, ratowników medycznych, straży pożarnych którzy posiadają kwalifikacje i umiejętności z zakresu prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach, kierowania ruchem drogowym oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do projektu zaangażujemy również media.

1. Konkurs plastyczny „Bezpieczna rodzina na drodze” - czytaj więcej ...
Cele Konkursu:
 - wzrost bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, i osób dorosłych na drodze,
 - kształtowanie nawyku właściwego zachowania się na drodze,
 - troska o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

2. Plakat
„Bezpieczna rodzina na drodze”

2. Akcja „Bądź widoczny!”.
Termin: czerwiec – wrzesień 2016r.
Uczestnicy społeczność lokalna - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy
Miejsce: gminy powiatów - płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i miasto Płock – Region Płocki.
Liczba akcji: 4.
Program:
- Spotkania z ekspertami z dziedzin Bezpieczeństwa
- Ratownictwo Medyczne  - Program PPP dla całych rodzin.
- Warsztaty oraz konkursy wiedzy i plastyczne o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
Każdy uczestnik zostanie wyposażony w elementy odblaskowe (z nadrukiem) niezbędne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Warsztaty "Bezpieczni seniorzy"
Termin: wrzesień – grudzień 2016r.
Liczba warsztatów: 4
Miejsce: gminy Regionu Płockiego.

Umiejętność pomocy człowiekowi w chwili zagrożenia życia to bardzo przydatna i ważna wiedza, dlatego bardzo ważna jest dla seniorów umiejętność wiedzy merytorycznej i praktycznej z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Każdy uczestnik zostanie wyposażony w elementy odblaskowe niezbędne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.