WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Festyn w Nowym Duninowie
16.07.2018r.

Konkurs piosenki ekologicznej „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!”

W sobotę 14 lipca festyn w Nowym Duninowie odbył się konkurs piosenki ekologicznej organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego.

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
- konkurs indywidulany,
- konkurs zespołowy.

Wykonywane przez uczestników utwory - zgodnie z przesłaniem - nawiązywały do przyrody i ekologii.
Niemałą zagwozdkę miało jury przy wybieraniu najlepszych, bo każde dziecko śpiewało fantastycznie, każde było gwiazdą w swojej piosence, niemniej trzeba było zmierzyć się z bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z.s. w Soczewce nagrodziła następujące osoby:

Laureaci w kategorii wykonawcy indywidualni:
1. Joanna Bohdan - uczennica Szkoły Podstawowej w Radzanowie
2. Maciej Bohdan - uczeń Szkoły Podstawowej w Radzanowie
3. Oliwia Kolasa z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" z Małej Wsi

Wyróżnieni w kategorii: wykonawcy indywidualni:
1. Nikola Bukrym z Miejskiego Gminnego Przedszkola w Drobinie - wyróżnienie specjalne;
2. Natalia Pęcherzewska z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;
3. Karolina Sepioła z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;
4. Barbara Jędrzejewska z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" z Małej Wsi;
5. Natalia Kosielińska z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
 Laureaci w kategorii wykonawcy zespołowi:
1. Zespół „Ukudemia” Z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" z Małej Wsi
2. Zespół Wokalny w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
3. Zespół Anioły z Zagroby

Nagrody uczestnikom wręczali: Ewa Kowalak – Radna Powiatu Płockiego - Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych oraz Adam Sierocki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 
 
Konkurs był elementem festynu „Różnorodność biologiczna to życie” realizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

 

16.07.2018r.

„Różnorodność biologiczna to życie”

Pod takim tytułem odbył się w sobotę 14 lipca festyn w Nowym Duninowie skierowany do mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”.Festyn organizowany był w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
 
 

Podczas festynu zaprezentowane zostały m.in.
1. Warsztaty nt. roli owadów zapylających w przyrodzie, ochrony rodzimych gatunków, regulacji rzek i produktów ekologicznych, Natury 2000 – jako naszej szansy, różnorodności biologicznej łąk i pól, itd.
Dzieci i młodzież wykonywała prace plastyczne nt. „Kolorowy zawrót głowy”.
Uczestnicy mieli możliwość również wziąć udział w konkursie wiedzy nt. „Co wiemy o różnorodności biologicznej swojej miejscowości/regionu?”, w turnieju gier planszowych pn. „Przyroda wokół nas” oraz w grze terenowej pn.„Przestrzeń wokół nas i jej różnorodność biologiczna” z wykorzystaniem GPS-ów.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty nt. „Jak zbudować domki dla owadów zapylających?” podczas których uczestnicy mogli samodzielnie wykonać i zabrać ze sobą domek dla trzmieli. Prowadzono doradztwo indywidulane nt. „Jak założyć ogród miododajny”.
Dla miłośników fauny przygotowano pokazy zwierząt w mini ZOO prezentowane przez Płocki Ogród Zoologiczny. Podczas takiego spotkania uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska przedstawicielom niektórych gatunków zwierząt np. gadom.
2. Wystawy dotyczące różnorodności biologicznej prezentujące m.in: podstawowe informacje o różnorodności biologicznej; faunę i florę wybranych obszarów chronionych na terenie powiatu płockiego; różnorodność biologiczną w rolnictwie w tym zapomniane rośliny uprawne w Polsce, ścieżki przyrodniczo – edukacyjne na terenie powiatu płockiego, bazy turystyczne obszarów Natura 2000 i w sąsiedztwie oraz wystawa fotograficzna pn. Flora, Fauna i Krajobraz Powiatu Płockiego.
3. Gry, zabawy edukacyjne oraz konkursy wiedzy o zwierzętach i roślinach.
4. Prezentacje artystyczne pn. „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!” – konkurs piosenki ekologicznej, którego głównym celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę bioróżnorodności oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego.

03.07.2018r.

Starosta Płocki Mariusz Bieniek zaprasza
na festyn "Różnorodność biologiczna to życie"
Sobota, 14 lipca 2018r. - Port w nowym Duninowie

23.05.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi  Płockiej - Młodzi Razem" działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie piosenki ekologicznej o charakterze edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs skierowany jest do:
- dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu płockiego,
- zorganizowanych grup działających przy jednostkach kulturalnych i oświatowych tj. Gminnych Domach Kultury, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, bibliotekach, szkołach oraz organizacjach pozarządowych  z terenu powiatu płockiego

PRZEBIEG KONKURSU
Karty zgłoszeniowe wraz z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 należy złożyć lub przesłać w terminie do 22 czerwca 2018r. na adres: Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C.

Rozstrzygnięcie konkursu
oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas festynu ekologicznego w dniu: 14 lipca 2018r w Nowym Duninowie.


NAGRODY:

Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.
Laureaci konkursu indywidualnego - 3 laureatów - nagroda: tablet.
Laureaci konkursu zespołowego - 3 laureatów (nagrody dla jednostek oświatowych, kulturalnych lub NGO): sprzęt nagłaśniający.
Dodatkowo Jury przyzna wyróżnienia oraz dyplomy.

Do pobrania:
Regulamin konkursu - pobierz ...

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego