WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych

4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze przy placówkach edukacyjnych

 

Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze są ciekawym pomysłem na zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej oraz doskonałym narzędziem przekazywania wiedzy.

Pomysł stworzenia ścieżek powstał w Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", która otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej".


W ramach zadania utworzono 4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze przy placówkach edukacyjnych, które składają się łącznie z 24 sztuk elementów wyposażenia ścieżki tj.

- Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach gm. Bulkowo - 5 tablic;
- Szkoła Podstawowa w Rogozinie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, gm. Radzanowo - 10 tablic;
- Warsztaty terapii zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo - WTZ Męczenino - ośrodek dla osób niepełn. - 5 tablic;
- Zielona Szkoła w Sendeniu, gm. Łąck - 4 tablice.


Tematyka tablic dotyczy rozpoznawania gatunków drzew rodzimych, zawiera informacje dotyczące biologii, morfologii, różnic między gatunkami, na podstawie których rozpoznać można dane drzewo tj. Klon zwyczajny i klon jawor; Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy; Lipa drobnolistna i lipa szerokolistna; Grab pospolity i buk pospolity; Jodła zwyczajna i świerk pospolity.

Ponadto tablice zawierają zdjęcia fauny wraz z opisami gatunków, które objęte zostały ochroną in-situ tj. puszczyk, tracz nurogęś, ropucha zielona, paź królowej, gągoł, bielik.

Na ścieżkach odbywają się zajęcia dydaktyczne, podczas których uczestnikom prezentowana jest przyroda jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem w którym żyje człowiek.

Uczestnicy poznają zasady ochrony środowiska, faunę objętą ochroną gatunkową występującą w naszym regionie, uczą się jak rozpoznawać gatunki drzew rodzimych, jak zachowywać się w parku, lesie, tak by nie szkodzić przyrodzie.

Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy o świecie przyrodniczym. Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji w jaki sposób możemy dbać o nasze środowisko. Powstała ścieżka umożliwi uczniom i osobom dorosłym, uświadomić bogactwo okolicznych terenów, uwrażliwi na piękno przyrody, rozwinie i wzbogaci kulturę ekologiczną dzieci i młodzieży.

   

 

   


"Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 80000,00 zł.