WITAMY
środa, 05 październikaa 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Solidarni z bohaterami czasu epidemii

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ - MŁODZI RAZEM" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach przedsięwzięcia "Solidarni z bohaterami czasu epidemii".

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie społeczności lokalnych, które w zaistniałej sytuacji epidemicznej, inicjują działania zapobiegające jej skutkom.

"Szyjesz maseczki, pomagasz personelowi szpitala,
a może wspierasz osoby w kwarantannie?
Jeśli chcesz kontynuować lub rozpocząć działania
i potrzebujesz wsparcia możemy Ci pomóc!
Każda forma wolontariatu w czasach,
z którymi przyszło nam się teraz zmierzyć jest na wagę złota".

Harmonogram działań:
15.04.2020 - 23.04.2020 r.  - nabór wniosków na wsparcie lokalnych inicjatyw.
24.04.2020 - 27.04.2020 r.  - posiedzenie komisji i podpisanie umów z grantobiorcami.
27.04.2020 - 31.07.2020 r.  - realizacja lokalnych inicjatyw/projektów (maksymalnie dwumiesięcznych, termin do wyboru).
27.04.2020 - 31.07.2020 r.  - zdalny monitoring prowadzonych działań.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: mają siedzibę w gminach: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać
do dnia 23.04.2020 roku,

wyłącznie poprzez generator on-line

dostępny na stronie


http://system.dzialajlokalnie.pl


W trakcie wypełniania wniosku należy obowiązkowo zaznaczyć w generatorze ścieżkę tematyczną „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”

 

Do pobrania:

Instrukcja wypełnienia wniosku - pobierz pdf...
Regulamin Konkursu -
pobierz pdf...
Wzór wniosku -
pobierz doc ...

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach
Przedsięwzięcia można uzyskać:

Iwona Marczak - koordynator "Solidarni z bohaterami czasu epidemii"

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7C (adres biura)
tel. 510 270 036, 514 263 249,
e-mail:
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem (messenger)
Kontakt osobisty - po uzgodnieniu telefonicznym.