WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Młodzi - seniorom, seniorzy - młodym
Młodzi - seniorom, seniorzy ‐ młodym

Zadanie ma charakter edukacji kulturalnej, w którym zaangażowani będą seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci z terenu powiatu płockiego.

Projekt poprzez szeroką ofertę skierowaną do osób w różnym wieku, zarówno seniorów, dorosłych jak i młodzież oraz dzieci ma stworzyć wspólną platformę artystyczną, która wzmocni więzi międzypokoleniowe, pokaże czym mogą się dzielić, otworzy uczestników nawzajem na siebie.
To innowacyjna formuła, która jest propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem, budowania wzajemnych więzi różnych grup wiekowych oraz przeprowadzenie wielu działań kulturowych.

  
 
 
  
   
 
  
 
 
               
 
1. Międzypokoleniowe warsztaty teatralno-filmowe pn. Teatralne studium codzienności
Grupa docelowa: dzieci, młodzież oraz dorośli w tym seniorzy: 30 uczestników.

Liczba warsztatów: 4

Działanie będzie polegało na organizacji warsztatów teatralno-filmowych pod kierunkiem Mariusza Pogonowskiego - aktora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.  
Zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów, dzieci i młodzież teatrem i filmem, poszerzaniem ich umiejętności artystycznych w celach rozwojowych i usprawniających w różnych sferach życia kulturalno-oświatowego i artystycznego.
 
2. Etiudy filmowe.
 
2. Życie jest podróżą.
 
3. Czy starość może być piękna?
 
4. Nieśmiałe próby odczarowania wizerunku starszej kobiety.
https://youtu.be/wA6rTotNhxY
 
5. Para na życie.
 
6. Oni są tacy sami jak my!
https://youtu.be/VYrib41VL-Y
 
7. Bądź Świętym Mikołajem.
https://youtu.be/Xr94lGIJSWA
 
Reżyseria i scenariusz: Mariusz Pogonowski

3. "Muzyka łączy pokolenia" muzyczne warsztaty międzypokoleniowe
Grupa docelowa: uczestnicy warsztatów ‐ 30 osób  - seniorzy, dzieci i młodzież.
Program:
1. Emisją dźwięku - ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne.
2. Ćwiczenia z odsłuchem.
3. Wprowadzenie w teorię muzyki.
4. Interpretacja piosenki i ruchu scenicznego.
5. Zajęcia gry na instrumentach: klawisze, fortepian, gitara, akordeon.
6. Praca nad repertuarem, ćwiczenia, próby.
7. Przygotowanie aranżacji wokalnych i instrumentalnych do płyty pn. "Babciu i dziadku, zaśpiewajcie z nami!"
Finałem warsztatów będzie wydanie płyty.

4. Płyta pn. "Babciu i dziadku, zaśpiewajcie z nami!"

Nakład: 200 egz.
Seniorzy, młodzież i dzieci rozwijające swoje muzyczne talenty rozpoczną pracę nad wspólnym projektem, który pokaże muzyczne światy obu pokoleń. Seniorzy zaśpiewają piosenki, które były ich przebojami w młodych latach i aktualnie są im bliskie. Obie grupy zaśpiewają też kilka piosenek wspólnie.
 
Teledysk promujący płytę - obejrzyj ...

oraz utwory:
 
5. Działania promocyjne X Banner Stand.
Zadanie realizowane w partnerstwie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Gminą Radzanowo.
 
 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego