WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Bądź Eko! Wymień piec węglowy - kampania edukacyjno-informacyjna
"Bądź Eko! Wymień piec węglowy – kampania edukacyjno-informacyjna"

"Bądź Eko! Wymień piec węglowy" to nowa kampania edukacyjno-informacyjna jaką prowadzimy na terenie miasta Płocka, której celem jest zachęcenie mieszkańców miasta do wymiany pieców na takie, które są zgodne z wymaganiami ekoprojektu.

W ramach kampanii umieściliśmy w 15 miejscach na terenie m. Płocka komunikat w formie graffiti.


Lokalizacja:

1. Urząd miasta Płocka -  2 szt.
2. Galeria Atrium Mosty - 2 szt.
3. Galeria Wisła - 1 szt.
4. Straż Miejska w Płocku - 1 szt.
5. Miejski Ogród Zoologiczny - 2 szt.
6. ORLEN ARENA / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock sp. z o.o., ul. Plac Celebry Papieskiej 1 - 2 szt.
7. Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59 - 1 szt.
8. Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku, Krakówka 8, 09-401 Płock - 1 szt.  
9. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku ul. Krakówka 4; - 1 szt.
10. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Aleja Stanisława Jachowicza 20, 09-402 Płock - 1 szt.
11. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1 Maja 11 - 1 szt.

Graffiti zostało wykonane w technice polegającej na nanoszeniu w dowolnym miejscu komunikatu z 100% biologiczną mieszanką.

 
  
 
 
   
   
                
  
Problem złego stanu powietrza często nie jest utożsamiany ze spalaniem odpadów w domowych piecach. Mieszkańcy nie dostrzegają zagrożenia w paleniu niskiej jakości paliwem przy użyciu starych kotłów, nie dostrzegają znaczenia klasy kotła i stosowanego opału.

Dlatego poprzez kampanię edukacyjno-informacyjną chcemy zaapelować do mieszkańców m. Płocka by zwrócili uwagę na jakość używanych paliw oraz na terminy wymiany kotłów w kontekście uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Docelowo pragniemy zwiększyć świadomość społeczną w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń powietrza, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych wśród społeczności m. Płocka.

Poprzez kampanię edukacyjno-informacyjną chcemy zaapelować do mieszkańców m. Płocka by zwrócili uwagę na jakość używanych paliw oraz na terminy wymiany kotłów w kontekście uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Docelowo pragniemy zwiększyć świadomość społeczną w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń powietrza, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych wśród społeczności m. Płocka.