WITAMY
środa, 12 maja 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Pracownia Aktywności

mr_logo.png

pa.png

                                                       

energia.jpg fio.jpg

               

Konkurs Pracownia Aktywności skierowany jest do grup młodzieżowych z terenu powiatu płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i Miasta Płocka.

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Energą Operator S.A. Oddział w Płocku ogłasza konkurs PRACOWNIA AKTYWNOŚCI w ramach projektu "Bliżej siebie - Wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich".

W ramach Konkursu grupy młodzieżowe mają szansę na realizację własnych pasji, rozwój zainteresowań, prowadzenie działań, które uważają za potrzebne i pożyteczne dla nich i dla otoczenia. Na ten cel mogą otrzymać środki finansowe (dotacje).

Dotacje będą przyznane na projekty zmierzające do rozwoju zainteresowań, aktywizacji, zwiększenia alternatyw spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz na inicjatywy w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury
i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wolontariatu czy ekologii.
W ramach konkursu przyznanych zostanie minimum 15 dotacji dla grup młodzieżowych w wysokości
od 500,00 zł do 1000,00 zł.
Projekty zgłaszane przez grupy młodzieżowe powinny być realizowane w terminie od 01.07.2008 roku do 31.12.2008 roku i nie powinny trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej, niż 6 miesięcy.

Jedna grupa młodzieżowa może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.

O dotacje mogą ubiegać się grupy młodzieżowe, których członkami są minimum 4 osoby w wieku od 14 do 24 roku życia.

Grupy młodzieżowe, aby ubiegać się o dotacje muszą nawiązać współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (np. organizacją pozarządową, domem kultury, biblioteką, świetlicą, Ochotniczą Strażą Pożarną), która obejmie patronat nad projektem i w imieniu grupy będzie mogła podpisać umowę dotacji oraz użyczyć jej konta bankowego, na które przekazana zostanie dotacja. Patronem grupy młodzieżowej nie może zostać osoba indywidualna, instytucja komercyjna (np. firma), ani organizacja pełniąca rolę koordynatora.

Konkurs roztrzygnięto

 

INFORMACJE:

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW

DOFINANSOWANE PROJEKTY

DODAJ PROJEKT

Dodane Projekty:

Ambasadorzy przyrody

Klub młodych przyrodników...

Lejdis

Żonglerzy


Chcący coś robić

Hung Kuen Sanda

MUKS 21 Płock

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Pamięć

Żyj kolorowo


Aktywni Razem

Świetlica Środowiskowa

Komplet

Omni Modo

Silni Razem 2

Rozwiń Skrzydła


Krysz

Teatr Wici


Do pobrania:

Sprawozdanie Końcowe PA Sprawozdanie Końcowe PA (144.00 KB 07.11.2008 12:58)

Oświadczenie o prawach autorskich Oświadczenie o prawach autorskich (87.00 KB 07.11.2008 12:58)

Regulamin Konkursu PA FIO.doc Regulamin Konkursu PA FIO.doc (639.50 KB)

Wniosek PA.doc Wniosek PA.doc (592.50 KB)