WITAMY
środa, 12 maja 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Wizyta studyjna w Bystrzycy Kłodzkiej

fio.jpg

Wizyta studyjna w Bystrzycy Kłodzkiej
 
            W dniach 24 – 26 sierpnia 2008r. młodzi ludzie z terenu Ziemi Płockiej wzięli udział w wizycie studyjnej, której celem było zapoznanie się z metodami pracy młodzieży z terenu południowej Polski, jak również przyjrzenie się z bliska projektom realizowanym przez młodzież, a także nawiązanie sieci współpracy.

Zobaczyliśmy, jakiego rodzaju formy rozwijania zainteresowań są prowadzone na tamtym terenie oraz jak stworzone są warunki do osiągania sukcesów, wyrównywania szans edukacyjnych we współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Młodzi ludzie współpracujący z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika pokazali nam swoje działania, a także zadania i problemy, z jakimi zmierzają się.

W trakcie wizyty spotkaliśmy się z młodzieżowymi grantobiorcami w Lądku Zdroju w tym Centrum Kultury i Rekreacji i LO. W Bystrzycy Kłodzkiej wizytowaliśmy w Centrum Integracji Społecznej i młodzieżowym Klubie – net. Ponadto odbyły się spotkania integracyjne z lokalną młodzieżą, podczas których wymieniliśmy doświadczenia. Poprzez wspólne wędrówki po górach i zabawy, oraz poznawanie ważnych dla naszego rejonu zagadnień z dziedziny kultury, sztuki, ochrony środowiska, turystyki, ratownictwa górskiego nastąpiła silna integracja i chęć wspólnych działań.

Zdjęcia z wizyty studyjnej