Ogłoszenie Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2020

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W TEJ EDYCJI KONKURSU „DZIAŁAJ LOKALNIE”
PRIORYTETEM JEST PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII
ORAZ JEJ NEGATYWNYM SKUTKOM.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2020 wspierane będą projekty, które:

  • przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online

oraz

  • inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Termin składania wniosków: do 24 maja 2020 r.

Harmonogram działań: Działania nie mogą być krótsze niż 1 miesiąc ani dłuższe niż 6 miesięcy.
Jednak projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią. Natomiast projekty ukierunkowane na działania, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe, czyli od 3. do 6. m-cy.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 75 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Uwaga zmiana regulaminu konkursu grantowego Działaj Lokalnie:
Zmiany dotyczą:
Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
punkt 1., podpunkt 5) - dodano zapis: Dopuszcza się realizację specjalnych projektów,
trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.

Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
punkt 1., podpunkt 8) - dodano zapis: wymaganie pozyskania wkładu finansowego
nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2020 roku projektów służących walce z epidemią
lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii.

  Regulamin Programu - pobierz ...

 Instrukcja Wypełnienia Wniosku - pobierz ...

  Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...


Wnioski należy składać poprzez Generator

system.dzialajlokalnie.pl

  

Samouczek Generatora Wniosków - czytaj ...


Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”

09-402 Płock, ul. 1 Maja 7C (adres biura)
tel. 510 270 036, 514 263 249,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)
Kontakt osobisty – po uzgodnieniu telefonicznym.