Działaj Lokalnie 2023


» DZIAŁANIA - czytaj ...

» PROMOCJA czytaj ...


» DOFINANSOWANE PROJEKTY -  czytaj ...

41 projekty na kwotę 120 000,00 zł
» Wyniki konkursu grantowego Działaj lokalnie 2023

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2023 Komisja dokonała oceny wniosków złożonych na lokalne inicjatywy, które zostały zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, organizacje sportowe, senioralne oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Do konkursu wpłynęło 50 wniosków z czego 4 nie spełniły wymogów formalnych.
Komisja wyłoniła 41 projekty, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów.

 Lista dofinansowanych wniosków - pobierz...

 Lista wniosków odrzuconych formalnie - pobierz...

 Lista niedofinansowanych wniosków - pobierz...

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji na Messenger, e-mail, sms lub telefonicznie.
W sprawach formalno-organizacyjnych będziemy się kontaktować bezpośrednio z realizatorami.

Bardzo prosimy grantobiorców o poprawienie wniosku oraz budżetu projektu do wysokości przyznanej dotacji.
Następnie z grantobiorcami podpisane zostaną umowy.

Konkurs jest elementem projektu pn. „Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie II".
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

Kontakt: w godzinach 7.00 – 15.00 (pon.-pt.)
Osoba do kontaktu: Iwona Marczak, tel. 514 263 249
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)


» Działaj lokalnie 2023 – ogłaszamy konkurs grantowy

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego do składania wniosków w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2023.
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
  • Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń Projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
  • Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
  • Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
  • Proponują nowe działania/ nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
  • Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji Projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
  • Planują kontynuowanie wybranych działań Projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu jego realizacji.
  • Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
  • Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Grupy nieformalne i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenie miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców, mogą starać się o grant do 6 000 zł w programie „Działaj Lokalnie”.
Uwaga: Wyłącznie wnioski, które spełnią wszystkie wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisje Grantową – patrz pkt. V. Regulaminu.


Termin składania wniosków upływa z dniem
 01 maja 2023r.


Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 120 000 zł


W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Bodzanów, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 Regulamin Programu - pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku NGO- pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku Grupa - pobierz ...

 Poglądowy Wzór Wniosku Inicjatywa - pobierz ...Wnioski należy składać poprzez Generator:
- generator społeczny

  

Zapraszamy do poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!


Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”

09-400 Płock, ul. Bielska 57 (adres biura)
tel. 514 263 249,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)
Kontakt osobisty – po uzgodnieniu telefonicznym.


Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego