Oferta

Nasza Oferta dla Darczyńców

Od 2004 roku działa w Płocku charytatywna organizacja – Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". 

Misją Fundacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Ziemi Płockiej poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, pomoc młodzieży w nauce i studiach, przyznawanie dotacji na działania edukacyjne, kulturalne i społeczne.

Uprzejmie prosimy Państwa o włączenie się w działania Fundacji. 
Państwa udział może polegać na przekazaniu dowolnej kwoty darowizny z przeznaczeniem „na działalność statutową” lub złożeniu deklaracji przekazywania ze swojego wynagrodzenia dowolnej kwoty, np. 5 czy 10,00 zł miesięcznie.

Środki uzyskane od Państwa przekazane będą na konto Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". Wszyscy Darczyńcy otrzymywać będą raz w roku informację o tym, jakie cele, projekty, inicjatywy zostały dofinansowane.
Deklarując swój udział wspomożecie Państwo działania, na które czekają najbardziej potrzebujący.
Kwota, którą Państwo zadeklarujecie może być niewielka, symboliczna, ale z tych wspólnych kwot utworzymy Fundusz, który będzie kapitałem rozwoju Ziemi Płockiej.

Zwracamy się jednocześnie o wspieranie akcji 1% i przekazanie skromnej sumy swojego podatku na naszą organizację.
Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych. 
Zapraszamy do częstego odwiedzenia naszej strony 
www.mlodzirazem.pl, która znacznie przybliży działalność Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".  

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i prosimy o spotkanie. 
Iwona Marczak – Prezes Zarządu
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com