STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 25 czerwca 2018

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


Działaj Lokalnie

 


DZIAŁAJ LOKALNIE X - wkrótce ogłoszenie konkursu


Zrealizowane Edycje Działaj Lokalnie

DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016

 DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2015

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - 2014 

 DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - 2013 

 DZIAŁAJ LOKALNIE VII - 2012 


Piosenka promująca projekt "Rozśpiewaj się w bibliotece" realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach w ramach programu Działaj lokalnie IXhttps://youtu.be/WqF-y7JRBJ4

"Rozśpiewaj się w bibliotece" - sł. J. Ujazda,
muz. Sz. Ogrzebacz, realizacja video A. Bedyk


Wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. 
Jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny rozwój jej członków. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (...) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.” …

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji
na 3-6 miesięczne projekty, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, - przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego
– samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne
– naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia
(trwające krócej niż 3 miesiące)
oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia
(trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania,
mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu.

Program „Działaj Lokalnie” to już niemal 7 tysięcy zrealizowanych projektów
oraz ponad 26 milionów złotych przekazanych w postaci grantów.

Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów”,
a także w publikacjach dostępnych w zakładce „Mediateka”.

Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

www.dzialajlokalnie.pl 

 

   


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.