WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


CHROŃMY JEŻE

Projekt „Chrońmy jeże” skierowany do uczestników z terenu Regionu Płockiego tj. powiaty płocki, sierpecki i gostyniński. Jednak większość beneficjentów projektu będzie z terenów wiejskich, gdzie brak jest tego typu kampanii.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony oraz podwyższenia świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży. Uczestnicy warsztatów, wystaw edukacyjnych, akcji informacyjnych dowiedzą się dlaczego jeże są pod ochroną, jakim jedzeniem można je karmić i poznają codzienne zagrożenia czyhające na te małe istoty. Niestety tysiące jeży giną pod kołami samochodów, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi.

1. Konkurs plastyczny „Jak chronić i pomagać jeżom” - czytaj więcej ...
Cel Konkursu:

Podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży.

2. Plakat
„Jak chronić i pomagać jeżom”

 

3. Warsztaty edukacyjne pn. „Jeżowe warsztaty” w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Termin: wrzesień – październik 2016r.
Liczba warsztatów: 40

Cel: zapoznanie z trybem życia jeża, budową jego ciała i sposobem odżywiania się; wyjaśnienie potrzeby ochrony jeża, przedstawienie ciekawostek z życia jeża, uwrażliwienie na sposób zachowania się zwierząt na wolności, wskazanie jak należy się zachować w przypadku bezpośredniego spotkania z jeżem w terenie – wskazanie kiedy jeż potrzebuje pomocy człowieka, jak i kiedy należy dokarmiać jeże.

Zakres tematyczny:
•    podstawy prawne,
•    gatunki jeży,
•    strefy występowania,
•    ochrona ścisła,
•    zagrożenia,
•    życie jeży, 
•    zachowania latem i zimą,
•    co zrobić w przypadku napotkania jeża.

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Warsztaty prowadzone będą metodami dostosowanymi do grupy odbiorców. Wszystkie szkoły w których odbędą się warsztaty przygotują wystawy o tematyce „Poznajmy jeża” oraz przeprowadzą kampanię edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej.
Podczas warsztatów organizowanych w przedszkolach i szkołach powstaną wystawy edukacyjne pn. „Poznajmy jeża”, które będą angażowały społeczności szkolne.

Kampanie jeżowe
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
4. Stoiska prezentacyjno – informacyjne dla społeczeństwa
Termin: maj - listopad 2016r.
Minimum 3 stoiska.

Dla wzmocnienia efektu promocyjno – informacyjnego zostaną przygotowane stoiska prezentacyjne z wystawą, które będą eksponowane podczas festiwali, imprez lokalnych, w galeriach handlowych itp.  Na stoiskach  będzie prezentowany plakat, zostaną zorganizowane i przeprowadzone konkursy, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także zostaną przekazane informacje dla ogółu społeczeństwa nt. potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży. Stoisko będzie obsługiwane aktywnymi metodami edukacji ekologicznej.


 

 

 

 

 


 

  

 

 

Projekt "CHROŃMY JEŻE" współfinansowany
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego