WITAMY
poniedziałek, 17 stycznia 2022

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Gala podsumowująca Program "Działaj Lokalnie IX - 2016"

Gala podsumowująca Program "Działaj Lokalnie", odbyła się 1 lutego 2017r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Płocku. Dokonano prezentacji efektów Działaj Lokalnie IX na terenie Powiatu Płockiego. Przedstawiono wybrane inicjatywy realizowane w ramach programu, propozycję współpracy na 2017r. oraz wręczono dyplomy udziału.

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Pomimo tego, że nie wiadomo jak w naszym kraju będzie w przyszłości, bowiem dzisiaj jest tendencja do centralizowania, zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem przekazywania ludziom na dole, żeby decydowali o własnym losie. Budowanie społeczeństwa, które ma w przyszłości decydować, szczególnie młodych ludzi, którzy byli także bohaterami dzisiejszego spotkania nie będzie możliwe, jeśli się nie da narzędzi, nie da się przestrzeni, nie da możliwości rozwoju i kreowania własnych pomysłów – mówił Starosta Płocki Mariusz Bieniek

Efekty programu Działaj Lokalnie

Program prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Partnerstwo Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” z Powiatem Płockim oraz m.in. Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku - tworzenie partnerstwa wewnątrzsektorowego (NGO) i międzysektorowego (partnerstwo z samorządem, podmiotem gospodarczym);

Przyznanych zostało 19 grantów na łączną kwotę 55.000,00 zł

Zaangażowanie przez grantobiorców wkładu finansowego 8907,38 zł oraz 32122,30 zł wkładu osobowego i rzeczowego;

Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem wyjątkowym. Daje możliwość rozwoju, odkrywania nowych płaszczyzn działania i aktywizacji lokalnej społeczności, uczy przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów społecznych, a także ich promowania.

Prezentacje projektów przez wybranych grantobiorców

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie
 "Wolontariat pracowniczy w Gminie Bodzanów na rzecz RODZINY"

Prezentacja - pobierz.pdf

Grupa Nieformalna Cieślanie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
"Sztuka zamknięta w lesie - amfiteatr nad stawem"


Prezentacja - pobierz.pdf

44 Drużyna Starszoharcerska "Sfora" z Blichowa - ZSO w Blichowie
"II Harcerski Festiwal Filmów o Tematyce Historycznej. Płock - Blichowo 20
16"

Prezentacja - pobierz.pdf
Film - zobacz.mp4

Zespół Ludowy Grzybowianki - OSP w Słubicach  
"A zagrejta muzykanty Marsza Weselnego"

Prezentacja - pobierz.pdf

Rodzice dzieciom - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"  
"Roztańczone dzieciaki" - Gmina Mała Wieś


   

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krok Do Przodu" w Goślicach
"Lepszy Start" - Zajęcia Wyrównujące Szanse Edukacyjne

Prezentacja - pobierz.pdf
 
Grupa Nieformalna pn. Taneczny Wyszogród -  Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie  
"Roztańczony Wyszogród"

Film - zobacz.mp4

Galeria zdjeć