WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w regionie płockim

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w regionie płockim
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12400,00 zł

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn. „Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w regionie płockim” skierowane jest do społeczności z terenu Regionu Płockiego tj. Płocka i powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Planowane działania w ramach zadania:
1. Materiały dydaktyczne - scenariusze warsztatów terenowych i stacjonarnych pn. „Jeżowe ABC”
Nakład: 500 szt.
Format: A4
Ilość stron z okładką: 64 strony/pełen kolor.
Środek - kreda 170g błysk
Oprawa - karton 250g mat, jednostronnie powlekana - laminowanie folia błysk
Oprawa – szyta.
Skład komputerowy klienta na nośniku CD
Termin: luty 2017r – opracowanie; kwiecień 2017r – druk.
Dystrybucja: placówki oświatowe biorące udział w zadaniu, biblioteki szkolne i gminne,  domy kultury, gminne centra informacji – dystrybucja bezpłatna.
Spis treści:
1)    Wstęp.
2)    Wprowadzenie. O jeżach.
3)    Podstawy prawne ochrony jeży - cele i zasady.
4)    Budowa i zachowania obronne.
5)    Odżywianie i rozród.
6)    Podstawowe informacje z życia jeży. 4 pory roku w życiu jeży.
7)    Zagrożenia w życiu jeży.
8)    Kiedy i jak pomagać jeżom.
9)    Scenariusze zajęć warsztatowych dla nauczycieli i edukatorów:
-    Temat zajęć „Jeż i jego wędrówka”
-    Temat zajęć „Wszystko o jeżach”
-    Temat zajęć „Poznajmy jeże - ich zwyczaje i upodobania”
-    Temat zajęć „10 listopada - Międzynarodowy Dzień Jeża”
-    Temat zajęć „Dlaczego jeże są pod ochroną?”
Wobec niskiej świadomości społecznej w temacie zagrożeń i potrzeby ochrony jeży, pragniemy przygotować i opracować poradnik dla nauczycieli i edukatorów zawierających podstawowe informacje na temat jeży oraz ukazujący zagrożenia i wskazówki kiedy i jak pomagać jeżom. Poradnik będzie także zawierał scenariusze warsztatów stacjonarnych i terenowych dla różnych poziomów nauczania.

2. Warsztaty edukacyjne pn. „Jeżowe warsztaty”.
Termin: kwiecień – czerwiec 2017r.
Liczba warsztatów: 50.
Liczba uczestników: 50 warsztatów x 20 osób = 1000.
Czas trwania jednego warsztatu: 1 godz. – łącznie 50 godzin.
Liczba placówek zaproszonych do realizacji przedsięwzięcia: 25 – przedszkola i szkoły.
W każdej placówce odbędą się 2 warsztaty dla dwóch różnych grup.
Cel: zapoznanie z trybem życia jeża, budową jego ciała i sposobem odżywiania się; wyjaśnienie potrzeby ochrony jeża, przedstawienie ciekawostek z życia jeża, uwrażliwienie na sposób zachowania się zwierząt na wolności, wskazanie jak należy się zachować w przypadku bezpośredniego spotkania z jeżem w terenie – wskazanie kiedy jeż potrzebuje pomocy człowieka, jak i kiedy należy dokarmiać jeże.

Zakres tematyczny:
•  podstawy prawne,
•  gatunki jeży,
•  strefy występowania,
•  ochrona ścisła,
•  zagrożenia,
•  życie jeży, 
•  zachowania latem i zimą,
•  co zrobić w przypadku napotkania jeża.

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Warsztaty prowadzone będą metodami dostosowanymi do grupy odbiorców.
Podczas warsztatów organizowanych w przedszkolach i szkołach powstaną wystawy edukacyjne pn. „Poznajmy jeża”, które będą angażowały społeczności szkolne do działań na rzecz ochrony jeży.
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i uczniów nie będą realizowane w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych.3. Warsztaty terenowe podczas imprez plenerowych pn. „Jeżowe ABC”.
Termin: kwiecień – czerwiec 2017r.
Liczba warsztatów: 9
Liczba uczestników: 150 osób.
Trenerzy: 3 osoby x 3 warsztaty – łącznie 9 warsztatów.
Czas pracy trenerów: 36 godz. (3 trenerów x 4 godziny x 3 warsztaty).
Warsztaty prowadzone będą przez trenerów równolegle (czas pracy 1 trenera – 4 godz.
Sposób i wykorzystane metody będą dopasowane do trzech grup odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Forma warsztatów: metoda warsztatowa, aktywne formy edukacji –  wykład, warsztaty plastyczne.
Miejsce:
1.  Słubice - w trakcie obchodów Powiatowego Dnia Ziemi – dla społeczności Mazowsza – 3  warsztaty;
2.  Płock - podczas Dnia Ziemi w Płocku  – dla społeczności lokalnej miasta Płocka  – 3  warsztaty;
3.  Radzanowo – podczas gminnego Dnia Dziecka – 3  warsztaty;
Zakres tematyczny:
•  Mieszkańcy lasu - jeż.
•  4 pory roku w życiu jeży.
•  Dlaczego jeże są pod ochroną?
•  Kolczasty jeżyk – zajęcia plastyczne.


Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w regionie płockim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12400,00 zł