WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy
 "O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy"

Zachęcam do śledzenia naszych działań prowadzonych w ramach projektu pn. "O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy", w ramach którego prowadzimy działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem nośników cyfrowych tj. ekranów LCD w autokarach komunikacji miejskiej oraz materiałów edukacyjnych w postaci ulotek edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń powietrza, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko, utworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu, poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych wśród społeczności m. Płocka.

Działania:

1. "Czyste powietrze zależy od Ciebie!" - spot na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.
Celem spotu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Płocka oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska, zwiększenie świadomości w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń i ich wpływie na środowisko oraz promocja alternatywnych środków transportu.
 


2. "Woda naszym wspólnym dobrem" - ulotka edukacyjna.
Celem ulotki edukacyjnej jest  kształcenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu, poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym.
 


Działanie realizowane jest w ramach projektu "O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy" sfinansowanego ze środków Miasta Płock.