WITAMY
środa, 05 październikaa 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim
Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim

Realizacja: od czerwca 2022r do grudnia 2023r

Kwota dofinansowania: 171 200,00 pln
Całkowita wartość projektu: 264 400,00 pln

Projekt „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim” to innowacyjny projekt, którego celem jest zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej mieszkańców powiatu płockiego tj. 425 osób, w działania organizacji pozarządowych, w efekcie przyczyniających się do aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy i powstania 47 nowych inicjatyw.  

Docelowo chcemy zbudować sieć lokalnych liderów na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie płockim, wspierać lokalnych liderów zajmujących się działaniami na rzecz lokalnych społeczności.

Zadanie skierowane jest bezpośrednio do mieszkańców powiatu płockiego tj. członków organizacji pozarządowych i obywatelskich, kół gospodyń wiejskich (KGW), strażaków (OSP), seniorów, organizacji młodzieżowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich  w tym młodzieży i seniorów, przedstawicieli grup nieformalnych działających w środowisku wiejskim i małych miastach, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych oraz podejmą działania realizując lokalne inicjatywy społeczne.
Projekt proponuje formułę wolontariatu, gdzie działanie na rzecz innych tj. lokalnej społeczności, środowiska naturalnego łączone będą ze zdobywaniem konkretnej wiedzy co w efekcie doprowadzi do zwiększania aktywności i samoorganizacji obywatelskiej.

Działania:
1. Warsztat I nt. Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych.

2. Warsztat II nt. Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?


3. Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja I


4. Wizyta studyjna i warsztaty dla realizatorów Lokalnych Inicjatyw Społecznych.


5. Konkurs pn. Barwy wolontariatu

Szczegóły w regulaminie.

DO POBRANIA:

· Regulamin konkursu - pobierz...

· Formularz zgłoszeniowy Wolontariat indywidualny - pobierz ...

· Formularz zgłoszeniowy Wolontariat grupowy - pobierz ...

6. „Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - edycja I

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, obywatelskich


8. Działamy Lokalnie dla dobra wspólnego – spotkanie podsumowujące 1 rok


9. Warsztaty pn. Wolontariusz – kto to taki? - przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego


10. „Zielone inicjatywy dla środowiska” – lokalne międzypokoleniowe inicjatywy


11. Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja II


12. Konkurs pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich”


13. „Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - edycja II


14.  Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych - gala sumująca projekt


15. Działania promocyjne - X Baner; Tabliczki informacyjne pn. „Zielone inicjatywy dla środowiska” szt.7 – lokalne międzypokoleniowe inicjatywy - tabliczki promujące lokalne międzypokoleniowe inicjatywy, które będą opatrzone trwale w widocznym miejscu nadrukiem z nazwą działania oraz informacją o finansującym i logotypami.


16. Rozwój instytucjonalny organizacji – zakup laptopa wraz z oprogramowaniem – sztuk 1 oraz drukarki – sztuk 1.


Zadanie publiczne pn. „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim”
realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030