Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni

Projekt ma na celu upowszechnienia tradycyjnych, regionalnych i lokalnych produktów kulinarnych Mazowsza Północnego.


Mazowsze jest centrum naszego kraju, nie tylko ze względu na to, że tu znajduje się stolica państwa ale też z tego względu, że Mazowsze jest centrum kulinarnym – to właśnie w tym regionie łączą się wszystkie smaki Polski. Żaden inny region naszego kraju nie jest tak kulinarnie zróżnicowany, jak właśnie Mazowsze. Kuchnia z tego regionu jest bardzo bogata, nie brakuje jej wyrazistości. Przenikają się tu kuchnie polska oraz żydowska i olenderska, które zagościły w naszych domach.

Uczestnikami projektu są członkinie kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych. KGW i inne organizacje kobiece są miejscem, gdzie styka się tradycja z przedsiębiorczością, gdzie dbałość o elementy naszego dziedzictwa spotyka się z aktywnością i chęcią działania wielu kobiet.


Działania:

1. Konkurs kulinarny pn. „Smaki mazowieckiej kuchni”

Lista laureatów i wyróżnionych:
Laureaci:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach „Cieślanki”
2. KGW Bodzanowskie Pierożanki w Bodzanowie
3. Kgw Eko-Gosposie W Brochocinie 
Wyróżnieni:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Koniczynki w Nowym Bronowie
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu Kościelnym
3. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Nadwiślanki'' w Popłacinie 
 
Dodatkowo partner projektu tj. Starostwo Powiatowe w Płocku postanowiło wyróżnić następujące organizacje:
1. Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
2. Wesołe Babeczki Kgw Borowice 
3. @Stowarzyszenie Nasz Drobin
Pozostali uczestnicy projektu otrzymali podziękowania wraz z drobnymi upominkami tj.
1. Koło Gospodyń Wiejskich TworczeBabeczki w Koszelówce
2. Koło Gospodyń Wiejskich „Rogowianki" w Rogowie
3. KGW w Pilichówku
4. Osp Dzierzązna
5. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Zatorze w Sierpcu

-  Regulamin konkursu - pobierz pdf

2. Książka kucharska pn. „Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni”Pięknie ilustrowana książka zawierać będzie min. 30 sprawdzonych przepisów kuchni regionalnej i lokalnej.
Każdy przepis będzie zawierał zdjęcie prezentowanej potrawy.
Książka ta będzie nawiązywać i informować o Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.
Wartością dodaną publikacji będą informacje nt. związku potrawy z regionem i jego tradycjami.

3. „Smaczne Mazowsze” spotkanie podsumowujące zdanie.

W dniu 14.12.2023r podsumowaliśmy projekt pn. „Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni” skierowany do kól gospodyń wiejskich oraz organizacji społecznych zrzeszających kobiety.
W wydarzeniu udział wzieli: p. Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji; Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki i Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z pracownikami oraz najważniejsi goście – kobiety z lokalnych organizacji z terenu powiatu płockiego i sierpeckiego.
Było smacznie i świątecznie.
Podczas wydarzenia podsuwaliśmy konkurs kulinarny pn. „Smaki mazowieckiej kuchni”. Laureatami zostali ci, którzy napisali najciekawsze informacje nt. zgłaszanej potrawy, związku potrawy z regionem i jego tradycjami lub tradycjami rodzinnymi związanymi z daną potrawą np. opowieści, anegdoty.
Każdy z organizacji uczestniczących w projekcie otrzymała komplet publikacji pn. „Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni. Przepiśnik Ziemi Płockiej” do rozdysponowania wśród członkiń organizacji.

 


Zadanie jest realizowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku.


Zadanie publiczne pn. "Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com