Zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Zagrobie

„Zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie oraz prace pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie gminy Bielsk”

Celem zadania jest uzupełnienie nasadzeń oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wraz z założeniem wiązań elastycznych w koronach drzew na terenie Zespołu Szkół w Zagrobie tj. teren zielony przy zespole szkół. Zaplanowane zabiegi pielęgnacyjne przyczynią się do poprawy stanu zdrowotnego drzew i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i osób przebywających na terenie zespołu szkół. Dodatkowo w ramach zwiększenia efektu ekologicznego zostały wykonane zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody tj. dębu szypułkowego położonego w okolicach Zespołu Szkół.

Cięciom pielęgnacyjnym zostało poddanych 27 drzew w tym pomnik przyrody z gatunków: dąb szypułkowy, robinia akacjowa, klon pospolity, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, brzoza pożyteczna oraz zostaną założone 3 szt. wiązań elastycznych. Nasadzono 1760 sztuk roślin.

Wprowadzenie nasadzeń uzupełniających wzdłuż ciągów pieszych ma na celu uatrakcyjnienie i zorganizowanie przestrzeni oraz zabezpieczenie istniejących trawników przed zadeptywaniem. Wybrany gatunek krzewów i roślin wieloletnich nie jest inwazyjny i dobrze wpasowuje się w charakter miejsca.

 

„Zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie oraz prace pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie gminy Bielsk”
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 100 000,00 zł
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com