Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim

Realizacja: od czerwca 2022r. do grudnia 2023r.
Kwota dofinansowania: 171 200,00 pln
Całkowita wartość projektu: 264 400,00 pln

Projekt „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim” to innowacyjny projekt, którego celem jest zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej mieszkańców powiatu płockiego tj. 425 osób, w działania organizacji pozarządowych, w efekcie przyczyniających się do aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy i powstania 47 nowych inicjatyw.  

Docelowo chcemy zbudować sieć lokalnych liderów na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie płockim, wspierać lokalnych liderów zajmujących się działaniami na rzecz lokalnych społeczności.

Zadanie skierowane jest bezpośrednio do mieszkańców powiatu płockiego tj. członków organizacji pozarządowych i obywatelskich, kół gospodyń wiejskich (KGW), strażaków (OSP), seniorów, organizacji młodzieżowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich  w tym młodzieży i seniorów, przedstawicieli grup nieformalnych działających w środowisku wiejskim i małych miastach, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych oraz podejmą działania realizując lokalne inicjatywy społeczne.
Projekt proponuje formułę wolontariatu, gdzie działanie na rzecz innych tj. lokalnej społeczności, środowiska naturalnego łączone będą ze zdobywaniem konkretnej wiedzy co w efekcie doprowadzi do zwiększania aktywności i samoorganizacji obywatelskiej.

Działania:

1. Warsztaty:


Warsztat I nt. Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych.
 Poradnik I - przeczytaj...

Warsztat II nt. Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?
 Poradnik II - przeczytaj...

 

3. Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja I
Laureaci/beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.
Wszystkie wymienione grupy nieformalne są samodzielnymi grupami realizującymi inicjatywy i beneficjentami w ramach Konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja I.
 
 Lista laureatów konkursu - przeczytaj ...

Obejrzyj Prezentację4. Wizyta studyjna i warsztaty dla realizatorów Lokalnych Inicjatyw Społecznych w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy

 

5. Konkurs pn. Barwy wolontariatu
Laureaci konkursu „Barwy wolontariatu”, to osoby, które charakteryzuje zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo jakie budują lokalnie.
Poznajcie laureatów konkursu, uczestników projektu „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim”, którzy wyróżnili się swoją działalnością społeczną.

Kategoria wolontariat indywidualny:
- Laureaci konkursu:

  1. Iga Cybulska zgłoszona przez panią Marzenę Woźniak-Trojanowską ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.
  2. Justyna Marcinkowska zgłoszona przez panią Ewę Bielską z Koła Gospodyń Wiejskich z Borowic "Wesołe Babeczki".
  3. Waldemar Bielski zgłoszony przez pana Tomasza Latarskiego z Fundacji Miasto-Państwo w Płocku.

Kategoria wolontariat grupowy:
- Laureaci konkursu:

  1. Wolontariusze z KGW Młode Rogozino - Grupa reprezentowana przez Joannę Lewandowską -Bieniek, Martynę Rybicką, Weronikę Piątkowską, Agnieszkę Piątkowską i Krzysztofa Kalinowskiego.
  2. Grupa Mieszkańców „NASZE KOSINO”.
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach „Cieślanki”.

Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.

 


    DO POBRANIA:

 Regulamin konkursupobierz...

 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat indywidualnypobierz ...

 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat grupowypobierz ...


6. „Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - edycja I
 
 

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, obywatelskich

 

8. Działamy Lokalnie dla dobra wspólnego – spotkanie podsumowujące 1 rok

 

9. Warsztaty pn. Wolontariusz – kto to taki? - przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego
Cel: podniesie aktywności woluntarystycznej grup wielopokoleniowych oraz zwiększenie ich wiedzy w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz środowiska przyrodniczego.

 

W warsztatach udział wzięło 7 grup wielopokoleniowych, które zgłosiły chęć realizacji lokalnych międzypokoleniowych inicjatyw pn. „Zielone inicjatywy dla środowiska”.

W trakcie pierwszych warsztatów uczestnicy poznali zagadnienia związane z wolontariatem i rolą, jaką odgrywa wolontariat w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek. Poznali m.in. rodzaje świadczeń wolontarystycznych, analizując własne motywacje do świadczenia usług wolontarystycznych. Poprzez realizację spotkań warsztatowych uczestnicy dowiedzieli się jak żyć, aby nie grabić miejsca, w którym żyjemy i troszczyć się o to, co jest wokół nas tj. drzewa, powietrze. Trenerzy zainicjowali działania, które następnie podejmowali seniorzy i młodzi na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Uczestnicy pod okiem trenerów dokonali wstępnego rozeznania co i gdzie mogliby zrobić oraz jakich materiałów by potrzebowali by stworzyć lokalne inicjatywy. Następnie przygotowali projekty lokalnej międzypokoleniowej inicjatywy pn. „Zielona inicjatywa dla środowiska”.

Docelowo „Zielone” inicjatywy mają poprawiać miejski klimat, wzbogacać przyrodę i estetykę oraz tworzyć przytulną przestrzeń sąsiedzką. Inicjatywa polega na opracowaniu własnego pomysłu na zazielenienie miejsca zamieszkania przez grupę, wykonaniu według opracowanego pomysłu nasadzeń i stworzeniu niewielkich skwerków, rabat, trawników, miejsc przed budynkami gdzie siedzibę maja kluby lub organizacje senioralne, lub przy miejscach gdzie najczęściej lubią spotykać się. Grupy zostały zobowiązane do zadbaniu o dobry stan posadzonej zieleni.


10. „Zielone inicjatywy dla środowiska” – lokalne międzypokoleniowe inicjatywy
7 wielopokoleniowych grup wolontarystycznych utworzyło mini ogrody z roślin miododajnych, głównie krzewów, wieloletnich bylin. Aranżując miejsca ogólnodostępne, służące lokalnym społecznościom.

Realizacja Zielonych Inicjatyw dla środowiska:

1. Fundacja "Bez Granic" gm. Nowy Duninów

 

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach "Cieślanki" gm. Bodzanów

 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzu gm. Mała Wieś

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna Mała Wieś gm. Mała Wieś

 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo gm. Radzanowo

 

6. Stowarzyszenie Nasze Kosino gm. Radzanowo

 

7. Sołectwo Ramutowo - Święcieniec gm. Słupno

 

Konkurs pn. „Zielone inicjatywy dla środowiska” - lokalne międzypokoleniowe inicjatywy”
Celem konkursu jest podniesie aktywności oraz wiedzy w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz zieleni oraz wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza i różnorodności biologicznej.

O "Zielonych inicjatywach dla środowiska" mówi Iwona Marczak - Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem - Zachęcamy do wysłuchania
Dziękujemy KRDP FM za promocję naszych działań.
 
Lista laureatów konkursu:
1. Fundacja "Bez Granic" gm. Nowy Duninów
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach "Cieślanki" gm. Bodzanów
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzu gm. Mała Wieś
4. Ochotnicza Straż Pożarna Mała Wieś gm. Mała Wieś
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo gm. Radzanowo
6. Stowarzyszenie Nasze Kosino gm. Radzanowo
7. Sołectwo Ramutowo - Święcieniec gm. Słupno

W ramach inicjatyw powstaną mini ogrody, utworzone przez grupy wielopokoleniowe. 
Wartość każdej inicjatywy to 6000,00 zł.
 
Ogłoszenie:
Zachęcamy do udziału w konkursie polegającym na realizacji inicjatyw ekologicznych przez grupy wielopokoleniowe, które utworzą mini ogrody w swojej miejscowości.

Zakładamy, że grupy inicjatywne składające się z wolontariuszy wielopokoleniowych założą mini ogrody z roślin miododajnych, głównie krzewów, wieloletnich bylin.
Łącznie planujemy sfinansować 7 inicjatyw ekologicznych polegających na aranżacji miejsc ogólnodostępnych.

Szczegóły:

 Regulamin Konkursu - pobierz...

 Karta - pobierz...


11. Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja II
 Laureaci/realizatorzy inicjatyw w ramach Konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - Edycja II
 

12. Konkurs pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich”
Poznajcie laureatów konkursu pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich”
 

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich” realizowanym w ramach projektu pn. „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim".
Cel: wzrost aktywności wolontariackiej, rozpropagowanie idei wolontariatu, pokazanie wartości jakie ze sobą niesie wolontariat, zaprezentowanie działań o charakterze społecznym
angażujących wolontariuszy i wyłonienie oraz nagrodzenie wolontariuszy angażujących się w życie społeczne mieszkańców regionu.

DO POBRANIA:

 Regulamin konkursu 2023 - pobierz...

 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat indywidualny 2023 - pobierz ...

 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat grupowy 2023 - pobierz ...


13. „Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - edycja II
W ramach dobrych praktyk zorganizowaliśmy „Dnia dla społeczności – akcja wolontarystyczna” angażując wolontariuszy tj. przedstawicieli organizacji obywatelskich, indywidualnych wolontariuszy, propagując tym samym idee wolontariatu poprzez wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnych społeczności.
Działania: prace remontowe, naprawcze, pielenie, grabienie, sadzenie roślin, porządkowanie terenów, sprzątanie terenów leśnych i nadwiślańskich.

 

14.  Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych - gala sumująca projekt
Program:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie efektów projektu „Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych".
3. „Zielone inicjatywy dla środowiska”, prezentacja lokalnych międzypokoleniowych inicjatyw – wystąpienia lub prezentacja uczestników projektu i lokalnych zielonych inicjatyw.
4. Prezentacja efektów Konkursu grantowego pn. „Działaj Lokalnie” - Konkurs na oraz realizatorów Lokalną Inicjatywę Społeczną – edycja II.
5. Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie pn. „Konkurs pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich”.
6. Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych - podsumowanie, propozycja współpracy, swobodne wypowiedzi uczestników projektu.
Miejsce realizacji: Aula Muzeum Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

 

15. Działania promocyjne:
– X Baner;
 
– Tabliczki informacyjne pn. „Zielone inicjatywy dla środowiska” szt.7
 
– Lokalne międzypokoleniowe inicjatywy - tabliczki promujące lokalne międzypokoleniowe inicjatywy, które będą opatrzone trwale w widocznym miejscu nadrukiem z nazwą działania oraz informacją o finansującym i logotypami.
 
O "Zielonych inicjatywach dla środowiska" mówi Iwona Marczak - Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem ->>> Zachęcamy do wysłuchania <<<
Dziękujemy KRDP FM za promocję naszych działań.
 
 

16. Rozwój instytucjonalny organizacji – zakup laptopa wraz z oprogramowaniem – sztuk 1 oraz drukarki – sztuk 1.


 
 
Zadanie publiczne pn. „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim” realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030


 
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com